Hoppa till innehållet
Jörgen Nilsson
Jörgen Nilsson

Jörgen Nilsson

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Informationssystem
Digitala tjänster och system
Institutionen för system- och rymdteknik
Jorgen.Nilsson@ltu.se
0920-492442
A3401a Luleå

Undervisar i huvudsak i våra två kandidatprogram Systemvetenskap samt Digital tjänsteutveckling, mestadels i programmeringsinriktade kurser.

Min forskning

Min tidiga forskning var inriktad på hur metadata kan användas för att beskriva utseendet av bevarat digitalt material. Detta var framför allt sprunget ur den ökande mängden e-tjänster i myndighetssfären, vilket leder till att fler och fler handlingar skapas via ett webbgränssnitt. Mitt fokus var därför  på hur metadata kan användas för att återskapa utseendet hos handlingar där många exemplar har samma form, men olika innehåll. Jag tittade närmare på bevarande av fysisk struktur, med vilket menas exempelvis färg, layout, teckensnitt, fet stil med mera. Denna fysiska struktur går att beskriva med hjälp av metadata, och det är detta min licentiat och doktorsavhandling handlade om – hur beskriva fysisk struktur med hjälp av metadata, så att informationen består? Detta bör ju dessutom ske på ett någorlunda hanterbart sätt, så att inte de som arbetar med bevarandeobjekten överhopas av än mer metadata-hantering. Min utgångspunkt låg på den sista biten av bevarandet, det vill säga själva användandet av det bevarade materialet. Det går ju dock inte att presentera något som man aldrig bevarade i första ledet, så därför sträcker sig perspektivet över hela bevarandesystemet, då vad som ska kunna presenteras ställer krav på vad som ska bevaras.

På senare tid

De senaste åren har jag varit involverad i en del olika forskningsprojekt, däribland ett projekt beträffande bevarande av webb, kallat CAST, och två stycken projekt inom EUs sjunde ramprogram. Det första av dessa två är ENSURE, där vi på LTU främst beaktat informationskvalitet och systemkvalitet för bevarande, närmar sig nu sitt slut (slut januari 2014). Det andra projektet går under namnet ForgetIT där vi vid LTU framför allt beaktar tvåvägsöverföring mellan producerande informationssystem och bevarandesystem, med sådana aspekter som paketering, händelseförmedling och återanpassning av bevarad information till "aktiva" system. 

Publikationer

Artikel i tidskrift

Towards automated pre-ingest workflow for bridging information systems and digital preservation services (2019)

Westerlund. P, Andersson. I, Nilsson. J, Päivärinta. T
Records Management Journal, Vol. 29, nr. 3, s. 289-304
Konferensbidrag

Integrating Contemporary Content Management and Long-Term Digital Preservation (2015)

A Design Problem
Päivärinta. T, Westerlund. P, Nilsson. J
Ingår i: Nordic Contributions in IS Research, 6th Scandinavian Conference on Information Systems, SCIS 2015, Oulu, Finland, August 9-12, 2015, Proceedings, s. 92-107, Springer International Publishing, 2015
Konferensbidrag

Administration of Digital Preservation Services in the Cloud Over Time (2014)

Design Issues and Challenges for Organizations
Rad. P, Nilsson. J, Päivärinta. T
Ingår i: The Proceedings of the 2nd International Conference on Cloud Security Management, Academic Conferences and Publishing International Ltd, 2014
Övrigt

Project: Concise Preservation by combining Managed Forgetting and Contexualized Remembering (2014)

Nilsson. J, Päivärinta. T, Andersson. I, Westerlund. P, Lindqvist. G
Konferensbidrag

An Activity Theory Lens on Digital Preservation: Challenges of Using Preservation Services (2013)

Randers. F, Andersson. I, Runardotter. M, Nilsson. J, Päivärinta. T
Paper presented at : Information Systems Research Seminar in Scandinavia : 11/08/2013 - 14/08/2013