Jörgen Kajberg
Jörgen Kajberg

Jörgen Kajberg

Biträdande professor
Luleå tekniska universitet
Hållfasthetslära
Material- och solidmekanik
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
jorgen.kajberg@ltu.se
0920-493474
E858 Luleå

Publikationer

Artikel i tidskrift

Ultra high strength steel sandwich for lightweight applications (2020)

Hammarberg. S, Kajberg. J, Larsson. S, Jonsén. P
SN Applied Sciences, Vol. 2, nr. 6
Konferensbidrag

Modeling of Ultra High Strength Steel Sandwiches with Lightweight Cores (2019)

Hammarberg. S, Kajberg. J, Jonsén. P
Ingår i: CHS² 2019 - 7th International Conference on Hot Sheet Metal Forming of High Performance Steel, s. 313-320, 2019
Konferensbidrag

Towards the Discrete Element Modeling of Rock Drilling (2019)

Wessling. A, Jonsén. P, Kajberg. J
Paper presented at : Svenska mekanikdagar 2019, 11-12 juni, 2019, Stockholm, Sverige
Konferensbidrag

Towards the Discrete Element Modeling of Wear in Rock Drilling Bits (2019)

Wessling. A, Kajberg. J, Jonsén. P
Paper presented at : VI International Conference on Particle-based Methods, Fundamentals and Applications (PARTICLES 2019), 28-30 October, 2019, Barcelona, Spain
Artikel i tidskrift

Calibration and Validation of Three Fracture Criteria for Alloy 718 Subjected to High Strain Rates and Elevated Temperatures (2018)

Sjöberg. T, Kajberg. J, Oldenburg. M
European journal of mechanics. A, Solids, Vol. 71, s. 34-50