Dummy image
Dummy image

Johan Sandberg

Industridoktorand
Luleå tekniska universitet
Luleå

Allmänt

Jag är en gammal LTU-student (Maskinteknik 1994-2000) som efter sju år i industrin återvänt till universitetet. Sedan augusti 2007 jobbar jag som doktorand på avdelningen för energiteknik. Jag kommer ursprungligen från Luleå och frånsett ett år i Spanien har jag bott i Luleå hela mitt liv.

Forskning

Processintegration som en väg till energieffektivisering och minskade CO2-emissioner. Mitt projekt går ut på att skapa en optimeringsmodell över LKAB:s malmförädlingsanläggningar i Kiruna.

Projektet finansieras av Energimyndigheten och LKAB gemensamt och utförs i nära samarbete med excellenscentret för processintegration, PRISMA.

Undervisning

  • M0024T - Maskinteknik - projektkurs C (handledare)
  • F7013T - Energiteknik, huvudkurs (handledare)
  • F0004T - Fysik 1