Hoppa till innehållet
Dummy image
Dummy image

Josefin Jönsson

Universitetsjurist
Luleå tekniska universitet
Universitetskansli
Verksamhetsstöd
josefin.jonsson@ltu.se
0920-493697
B226

Jag arbetar som universitetsjurist med inriktning på granskning och utformning av samarbets- och forskningsavtal, juridiska frågor runt kommersialisering och därmed tillhörande immaterialrättsliga frågeställningar.

Detta innebär att jag stödjer universitetsledning, nämnder, instutitioner, universitetsgemensamma funktioner och anställda med att belysa juridiska frågeställningar som behöver klarläggas vid samverkan med andra parter. Några av frågeställningarna kan gälla, sekretess, publicering, ägande- och nyttjanderätt till resultat, rätt att använda tidigare framtaget resultat, ansvarsbegränsningar mm.