Josefin Rönnbäck
Josefin Rönnbäck, Luleå tekniska universitet.

Josefin Rönnbäck

Titel: Universitetslektor
Organisation: Luleå tekniska universitet
Forskningsämne: Historia
Avdelning: Samhällsvetenskap
Enhet: Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
E-post: josefin.ronnback@ltu.se
Telefon: 0920-491406
Rum: A319 - Luleå »
Ort: Luleå

Jag undervisar i kurser som bland annat handlar om genus, normkritisk pedagogik, etnicitet och nationella minoriteter, samt utbildningshistoria.

Min forskning handlar om genus, demokrati och medborgarskap.

Nyckelord: genus, demokrati, medborgarskap, politisk representation, representativitet, genuspedagogik, normkritisk pedagogik, politisk historia, genushistoria

Är medlem i Sveriges kvinno- och genushistoriker (SKOGH).

Publikationer

Konferensbidrag
Rönnbäck, J et al.

Women Ministers in Sweden

2015
Kapitel i bok, del av antologi
Florin, C et al.

Humor som taktik i rösträttskampen

2012
Ingår i Könspolitiska nyckeltexter I
Hitta fler i publikationsportalen

Publicerad: 28 augusti 2006

Uppdaterad: 4 december 2015

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017