Hoppa till innehållet
Josefin Rönnbäck
Josefin Rönnbäck

Josefin Rönnbäck

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Historia
Samhällsvetenskap
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
josefin.ronnback@ltu.se
0920-491406
A524 Luleå

Mina forskningsintressen handlar om maktrelationer mellan olika grupper: genus, klass, etnicitet, sexualitet och är särskilt intresserad av de nationella minoriteternas och urfolket samers historia.

Min forskning handlar om genus, demokrati och medborgarskap och jag har bland annat forskat om kvinnors kamp för rösträtt, valbarhet och politisk representation.

Jag undervisar i kurser i historia på A-, B- och C- nivå, huvudsakligen inom ämneslärarprogrammet. Några exempel:

H0039N Grupper och maktförskjutningar, 7,5 Hp
H0044N Majoritet och minoritet, 7,5 Hp
H0047N Skolan och samhället: Förr och nu, 7,5 Hp

Jag undervisar även på fristående kurser som ges på distans. Några exempel:

H0007N Svensk och nordisk historia, 7,5 Hp
H0025N Från bonde- till tjänstesamhälle, 7,5 Hp

Jag brukar även föreläsa om genuspedagogik och normkritisk pedagogik.

Övrigt

Ingår som ledamot i Kungliga bibliotekets forskningsråd sedan 2022. Ingår i Tidskrift för genusvetenskap (TGV):s vetenskapliga referensgrupp. Är ledamot i Föreningen Tornedalicas styrelse sedan 2021. Är medlem i Sveriges kvinno- och genushistoriker (SKOGH).

Nyckelord: genus, demokrati, demokratisering, medborgarskap, politisk representation, representativitet, sociala rörelser, politisk historia, genushistoria

Relaterade artiklar

Relaterade länkar