Josefin Rönnbäck
Josefin Rönnbäck

Josefin Rönnbäck

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Historia
Samhällsvetenskap
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
josefin.ronnback@ltu.se
0920-491406
A153 Luleå

Jag undervisar i kurser som bland annat handlar om genus, normkritisk pedagogik, etnicitet och nationella minoriteter, samt utbildningshistoria.

Min forskning handlar om genus, demokrati och medborgarskap.

Nyckelord: genus, demokrati, medborgarskap, politisk representation, representativitet, genuspedagogik, normkritisk pedagogik, politisk historia, genushistoria

Är medlem i Sveriges kvinno- och genushistoriker (SKOGH).

Publikationer

Konferensbidrag

Women Ministers in Sweden (2015)

Rönnbäck. J, Freidenvall. L
Paper presented at : European Conference on Politics and Gender : 11/06/2015 - 13/06/2015
Konferensbidrag

Women’s cross-party collaboration in the Swedish parliament in the early 1990s (2013)

Söderholm. K, Rönnbäck. J
Paper presented at : European Conference on Politics and Gender : 21/03/2013 - 23/03/2013
Kapitel i bok, del av antologi

Humor som taktik i rösträttskampen (2012)

Florin. C, Rönnbäck. J
Ingår i: Humor som taktik i rösträttskampen - Kommentar till Frigga Carlberg, Några skäl varför kvinnorna icke skola ha rösträtt: monolog av en rösträttsmotståndare