Johanna Lindgren
Johanna Lindgren

Johanna Lindgren

Kurator
Luleå tekniska universitet
Studentservice, Vägledning och hälsa
Verksamhetsstöd
johanna.lindgren@ltu.se
0920-492473
C 344 Luleå

Kontakt för rådgivning, frågor eller boka tid

Vill du komma i kontakt med Studenthälsan i Luleå för rådgivning, frågor eller boka tid maila oss på studenthalsan@ltu.se

Om Studenthälsan 

Studenthälsans uppdrag är att utifrån ett salutogent förhållningssätt främja studenternas fysiska och psykiska hälsa. Verksamheten skall ha en förebyggande inriktning. Studenthälsan är komplement till den allmänna hälso- och sjukvården och har därmed inte primär och- akutvårdsansvar för studenterna. 

Till en kurator kan studenter komma om de känner sig oroliga, stressade, ledsna, nedstämda eller har andra svårigheter som känns angelägna att prata om. Samtalen kan vara stödjande, motiverande, rådgivande, informationsgivande, krishanterande samt vägledande i personlig utveckling.

Mina arbetsområden 

Mina huvudsakliga arbetsområden är:

  • Individuella möten med studenter i Luleå som har funderingar om sin livssituation
  • Föreläsningar kring livsstilsfrågor
  • Planering och genomförande av phösarutbildningen i Luleå
  • Kurser i ”Våga tala" och "ACT, att hantera stress och främja hälsa".