Judit Grein
Judit Grein

Judit Grein

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Historia
Samhällsvetenskap
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
judit.grein@ltu.se
0920-492844
A321 Luleå

Min forskning

Mitt avhandlingsarbete fokuserar på gruvnäringens effekter på människor och miljöer ur ett historiskt perspektiv.

  • Huvudhandledare: Dag Avango
  • Bihandledare: Curt Persson och Josefin Rönnbäck