Hoppa till innehållet
Judit Malmgren
Judit Malmgren

Judit Malmgren

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Historia
Samhällsvetenskap
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
judit.malmgren@ltu.se
0920-492844
A321 Luleå

Min forskning

Mitt avhandlingsarbete fokuserar på markanvändningskonflikter relaterade till gruvndrift. Läs mer om min forskning här

 

Min undervisning

Jag undervisar i följande kurser:

H0040N Källkritik och historiskt berättande 7,5 hp

H0038N Swedish history 7,5 hp

H0043N C-uppsats i historia 15 hp

H0025N Historia A, Från bonde- till tjänstesamhälle: Svensk social och ekonomisk historia 7,5 hp

H0030N Nation, identitet och etnicitet 7,5 hp

H0031N Tiden skapar världen 7,5 hp

H0039N Grupper och maktförskjutningar 7,5 hp

H0045N Förskolan, skolan och samhället: Förr och nu 7,5 hp

U0056P Förskollärarens ledarskap i utbildning och undervisning i ett nutida och historiskt perspektiv 30 hp

 

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi

Mining Towns in Transition (2022)

Arctic Legacies
Malmgren. J, Avango. D, Persson. C, Nilsson. A, Rodon. T
Ingår i: Resource Extraction and Arctic Communities
Artikel i tidskrift

A Mining Community in Arctic Sweden (2021)

Malmgren. J
TICCIH Bulletin, nr. 93, s. 26-27