Hoppa till innehållet
Julia Larsson
Julia Larsson

Julia Larsson

Industriell ekonomi
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
julia.larsson@ltu.se
0920-491443
A3217a Luleå

Julia Larsson är projektkoordinator för ämnet Entreprenörskap och Innovation vid Luleå Tekniska Universitet. 

Akademisk Bakgrund

Julia har läst både ett flertal program och ensilda kurser. Nedan hittar du ett urval från de program och kurser hon både studerat och studerar. 

Program:

  • Mastersexamen, Knowledge-Based Entrepreneurship, Göteborgs Universitet, Sverige (2020).
  • Kandidatexamen, Ekonomi & Management, Göteborgs Universitet, Sverige (2018).
  • Diplom, Kommunikation, University of the Sunshine Coast, Australien (2017)

Kurser:

  • Avancerad Engelska, Göteborgs Universitet, Sverige (30 hp).
  • AntibiotikaresistensGöteborgs Universitet, Sverige (2,5 hp).
  • ProjektledningUniversity of the Sunshine Coast, Australien (7,5 hp)
  • Bitcoin och blockchain-teknik, Högskolan Väst, Sverige (4 hp)

Forskning

Då Julia är projektkoordinator så sitter hon involverad i ett flertal projekt som berör ämnet Entreprenörskap och Innovation. I huvudsak så arbetar Julia med DigIn projektet, Digital Innovation of Business Models, som syftar till att utveckla, testa och sprida hållbara affärsmodeller i svenska industriella ekosystem. Julia arbetar även med forskningsspåret inom NorrlandsNavet- Center för utveckling av företagsverksamhet i norra Sverige. 

Under sin akademiska karriär skrev hon examensarbeten inom både motivationsdynamik (kandidatuppsats) och inom interna IT innovation (masteruppsats). Hennes forskningsintressen ligger inom ämnena innovation, kvinnligt entreprenörsskap, affärsutveckling, finans-teknologi, Start-ups, digitalisering samt crypto och blockchain-teknik. 

Samverkan

I samverkan med andra lärosäten i Sverige är Julia mentor för två studentergrupper som arbetar med innovation och eget företagande. 

Priser och utmärkelser

  • År 2019 erhöll Julia Prins Bertil Stipendiet för forskning- och erfarenhetsutbyte kring internationella marknader.
  • År 2019 erhöll Julia ett stipendie från Adlerbertska Stiftelserna för utlandsforksning och studier.