Kai Nedergård
Kai Nedergård

Kai Nedergård

Universitetsadjunkt
Luleå tekniska universitet
ÖVRIGTVISG
KKL Musik, medier och teater
Institutionen för konst, kommunikation och lärande
kai.nedergard@ltu.se
0910-585319
Skellefteå

Jag arbetar med handledning och kursplanering i huvudsak för utbildningarna scenografi och attributmakeri.