Dummy image
Dummy image

Linn Karlsson

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Strömningslära
Strömningslära och experimentell mekanik
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
linn.karlsson@ltu.se
0920-493041
E806 Luleå

Forskning

I mitt nuvarande projekt studerar jag vattendroppar som fryser på kalla ytor med hjälp av en CFD-modell. Till min hjälp har jag använt de två programvarorna ANSYS FLUENT och ANSYS CFX. Tillämpningar på detta projekt går bland annat att hitta vid utformande av vindkraftverkens rotorblad, vingar och propellrar på flygplan samt av vägbanor. För alla dessa är underkylt regn ett problem som kan ge upphov till oönskad isbildning. Denna typ av forskning kan ses som ett första steg till att bättre förstå detta problem. I nuläget studerar jag den inre rörelsen i vattnet som uppstår under frysförloppet samt frystiden under olika yttre påverkan.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Modelling the dynamics of the flow within freezing water droplets (2018)

Karlsson. L, Ljung. A, Lundström. T
Heat and Mass Transfer, ISSN: 0947-7411, Vol. 54, nr. 12, s. 3761-3769
Konferensbidrag

The impact of a fixed contact angle on a freezing water droplet (2015)

Karlsson. L, Ljung. A, Lundström. S
Paper presented at : Svenska Mekanikdagar 2015 : 10/06/2015 - 12/06/2015
Konferensbidrag

The influence of a fixed contact angle on a freezing water droplet (2015)

Karlsson. L, Ljung. A, Lundström. S
Paper presented at : Droplets 2015 : 06/10/2015 - 08/10/2015
Konferensbidrag

Influence of internal natural convection on water droplets freezing on cold surfaces (2014)

Karlsson. L, Ljung. A, Lundström. T
Paper presented at : International Symposium on Convective Heat and Mass Transfer : 08/06/2014 - 13/06/2014