Dummy image
Dummy image

Linn Karlsson

linn.karlsson@ltu.se
0920-493041
E806 Luleå

Forskning

I mitt nuvarande projekt studerar jag vattendroppar som fryser på kalla ytor med hjälp av en CFD-modell. Till min hjälp har jag använt de två programvarorna ANSYS FLUENT och ANSYS CFX. Tillämpningar på detta projekt går bland annat att hitta vid utformande av vindkraftverkens rotorblad, vingar och propellrar på flygplan samt av vägbanor. För alla dessa är underkylt regn ett problem som kan ge upphov till oönskad isbildning. Denna typ av forskning kan ses som ett första steg till att bättre förstå detta problem. I nuläget studerar jag den inre rörelsen i vattnet som uppstår under frysförloppet samt frystiden under olika yttre påverkan.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Comparing Internal Flow in Freezing and Evaporating Water Droplets Using PIV (2020)

Karlsson. L, Ljung. A, Lundström. S
Water, Vol. 12, nr. 5
Doktorsavhandling, sammanläggning

The Internal Flow in Freezing Water Droplets (2020)

Karlsson. L
Artikel i tidskrift

Experimental study of the internal flow in freezing water droplets on a cold surface (2019)

Karlsson. L, Lycksam. H, Ljung. A, Gren. P, Lundström. S
Experiments in Fluids, Vol. 60, nr. 12
Artikel i tidskrift

Modelling the dynamics of the flow within freezing water droplets (2018)

Karlsson. L, Ljung. A, Lundström. T
Heat and Mass Transfer, Vol. 54, nr. 12, s. 3761-3769