Hoppa till innehållet
Kajsa Simu
Kajsa Simu

Kajsa Simu

Adjungerad universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Byggproduktion och teknik
Industriellt och hållbart byggande
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
kajsa.simu@ltu.se
T2016 Luleå

Forskningsprofil

Forskare inom Byggledning/ Construction management med interaktion och samverkan mellan intressenter och individer som gemensam nämnare. Fokus på styrning och ledarskap med perspektiv på företagets styrningen där Lean, förändringsledning och social interaktion utgör en grund. Pågående forsknings- och utvecklingsarbete är relaterat till verksamhetsstrategier i projektbaserade verksamheter, innovation och utveckling i digitala gränssnitt samt forskning kring affärsmodeller och förutsättningar för samverkan mellan olika intressenter och aktörer i byggprocessen.

Publikationer

Konferensbidrag

A Test Platform of Viable Methods to Improve Productionand Learning onConstruction Sites (2019)

Simu. K, Räisänen. C, Erikshammar. J
Paper presented at : 10th Nordic Conference on Construction Economics and Organization, 7-8 May 2019, Tallinn, Estonia
Artikel i tidskrift

Flow Dimensions at Swedish Construction Contractors (2019)

Wernicke. B, Lidelöw. H, Simu. K
Lean Construction Journal, Vol. 2019, s. 24-46
Artikel i tidskrift

Middle managers’ perceptions of operations strategies at construction contractors (2019)

Simu. K, Lidelöw. H
Construction Management and Economics, Vol. 37, nr. 6, s. 351-366
Konferensbidrag

Lean construction as an emergent operations strategy (2016)

Lidelöw. H, Simu. K
Ingår i: IGLC 2016 - 24th Annual Conference of the International Group for Lean Construction, s. 153-162, National Pingtung University of Science and Technology, 2016
Konferensbidrag

Lean construction as an operations strategy (2015)

Lidelöw. H, Simu. K
Ingår i: Proceedings of IGLC 23, 23rd Annual Conference of the International Group for Lean Construction: Global Knowledge - Global Solutions, Perth, Australia, 28 - 31 July 2015, s. 486-495, International group for lean construction, 2015