Kajsa Simu
Kajsa Simu

Kajsa Simu

Adjungerad universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Byggproduktion och teknik
Industriellt och hållbart byggande
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
kajsa.simu@ltu.se
F1054 Luleå

Publikationer

Konferensbidrag

Lean construction as an emergent operations strategy (2016)

Lidelöw. H, Simu. K
Ingår i: IGLC 2016 - 24th Annual Conference of the International Group for Lean Construction, s. 153-162, National Pingtung University of Science and Technology, 2016
Konferensbidrag

Lean construction as an operations strategy (2015)

Lidelöw. H, Simu. K
Ingår i: Proceedings of IGLC 23, 23rd Annual Conference of the International Group for Lean Construction: Global Knowledge - Global Solutions, Perth, Australia, 28 - 31 July 2015, s. 486-495, International group for lean construction, 2015
Artikel i tidskrift

Understanding Construction Contractors and their Operations Strategies (2015)

Lidelöw. H, Simu. K
Procedia Economics and Finance, Vol. 21, s. 48-56
Konferensbidrag

The effect of economic variation in construction projects on contractor firms (2014)

Simu. K, Lidelöw. H
Ingår i: Annual conference of the international group for lean construction, s. 221-232, International group for lean construction, 2014