Hoppa till innehållet
Kalpana Gopinath
Kalpana Gopinath

Kalpana Gopinath

Post doktor
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
kalpana.gopinath@ltu.se
0920-493025
T3036 Luleå

Kalpana Gopinaths kompetensområde är vattenkvalitet med fokus på föroreningar, vattenrening och hanteringsåtgärder. Under sitt doktorandarbete studerade hon den kemiska oceanografiska processen i flodmynningen genom att undersöka vattenkemi och sediment i kustregionen längs Indiens östkust. Hon har också arbetat med klimatförändringar, särskilt i förhållande till havsförsurning och dess påverkan på bentos i Mannarbukten i Bengaliska viken. Hennes intresse för vattenkvalitet och miljöfrågor ledde henne till att studera mikroplaster i färskvattensystemet i Chennai, Indien. 

För nuvarande är hon involverad i att studera mikroplaster i dagvattenavrinningen som anses vara en av de viktigaste transportvägar av mikroplaster till havet. Även om urban avrinning av dagvatten har identifierats som en viktig föroreningskälla av mikroplast i havet har det genomförts relativt få studier i ämnet hittills. Kalpana arbetar för närvarande med att identifiera effekterna av urbana aktiviteter på mängden och transportvägar för mikroplast. Urban dagvattenavrinning verkar spela en signifikant roll för transport av mikroplast till recipienter.

Forskningsprojekt