Dummy image
Dummy image

Gunnar Östlund

IT-administratör
Luleå tekniska universitet
IT Ledning och Styrning
Verksamhetsstöd
Gunnar.Ostlund@ltu.se
0920-492039
E1104 Luleå

IT-nära systemförvaltning inom förvaltningsobjekt:
- HR
- Ekonomistyrning
- Informationshantering
Tekniskt kravställningsstöd
Synvinkelhantering