Hoppa till innehållet
Katja Merkle Söderholm
Katja Merkle Söderholm

Katja Merkle Söderholm

Universitetsadjunkt
Luleå tekniska universitet
Pedagogik, språk och ämnesdidaktik
Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Katja.Merkle-Soderholm@ltu.se
0920-492288
C362 Luleå

Jag är adjunkt i tyska och svenska som andraspråk. Jag har arbetat på LTU sedan 1992 först som ”native speaker” och sedan 1996 som adjunkt i tyska. Nuförtiden undervisar jag främst i tyska för nybörjare och i svenska för internationella studenter samt svenska för anställda. Jag har tagit min licentiatsexamen 2005 vid Göteborgs universitet. Titeln för avhandlingen är ”Das Ursprüngliche und das Utopische. Zu Peter Härtlings Verständnis von Heimat in Zwettel und Nachgetragene Liebe.”

 

Utbildning:

  • Filosofie licentiatexamen i tyska vid Göteborgs universitet 2005
  • Lärarexamen vid Luleå tekniska universitet. Ämnesfördjupning i tyska och historia för verksamhet i grundskolans senare år och gymnasiet samt engelska för verksamhet i grundskolans senare år
  • Filosofie kandidatexamen i historia vid Luleå tekniska universitet
  • Filosofie magisterexamen med tyska som huvudämne vid Högskolan i Luleå

 

Forskningsintressen:

Typologi; tysk litteratur med fokus på begreppet ”Heimat” och efterkrigslitteratur;

 

Publikationer:

Filosofie licentiatuppsats: ”Das Ursprüngliche und das Utopische. Zu Peter Härtlings Verständnis von Heimat in Zwettl und Nachgetragene Liebe.” (2005) Göteborgs universitet.

”Erfahrungsverarbeitung aus der Außenseiterpostition in Peter Härtlings Novelle Bozena und Libuse Monikovas Roman Treibeis” (2000) i E. Platen: ”Erinnerte und erfundene Erfahrung”, ss.49-60. München. Iudicium Verlag.