Karin Åström
Karin Åström

Karin Åström

Studievägledare
Luleå tekniska universitet
Vägledning och hälsa
Verksamhetsstöd
karin.astrom@ltu.se
0910-585353
Skellefteå

Studievägledare  för programmen på Luleå tekniska universitet i Skellefteå samt samordnare för studenter med funktionsnedsättning i Skellefteå.

Ansökan och information om pedagogiskt stöd finner du här www.ltu.se/funka

Kontakta mig om du har frågor om följande program:

 • Högskoleingenjör Datorspelsutveckling
 • Högskoleexamen Datornätverk
 • Högskoleingenjör Energiteknik
 • Högskoleingenjör Maskinteknik
 • Högskoleingenjör Elkraftsteknik (distans)
 • Tekniskt basår, Skellefteå
 • Träteknik master
 • Datorgrafik
 • Film- och TV Scenografi/Attributmakeri
 • Visuell gestaltning - Digital design
 • Visuell gestaltning - Filmdesign
 • Ekonomie kandidat, Skellefteå
 • Rymdfarkosdesign master, Kiruna
 • Jordatmosfär och solsystem master, Kiruna

Maila för att boka besök. karin.astrom@ltu.se

Programvägledning

 • Som programvägledare ger jag stöd och vägledning till studenter genom hela studietiden. Det kan vara t.ex vara frågor frågor om utbildningsplanen och programmets struktur.
 • Jag gör uppföljning av studieresultat för de studenter i årskurs 1 som av olika anledningar inte klarat av sina studier. Till dessa studenter erbjuder jag samtal om deras studier och kan hjälpa till med att göra en planering och upprätta en individuell studieplan.
 • Jag har också kontakt med studenter som under sin studietid hamnar inför förändringar. Det kan t.ex. vara studieuppehåll, studieavbrott, byte till annat universitet m.m. Vid ansökan om studieuppehåll tar jag beslut och förbereder en studieplanering inför återkomsten till studier.

Stöd till före detta studenter

 • Förutom till de studenter som finns hos oss just nu så ger jag också stöd till före detta studenter som av olika anledningar inte fullföljt sin utbildning och inte ansökt om examen ännu. Oftast krävs en utredning och i samråd med utbildningsledare kan en individuell plan med kurskrav för examen behöva fastställas.

Stöd till presumtiva studenter

 • Som programvägledare har jag även kontakt med presumtiva studenter och svarar på frågor om de program som jag är programvägledare för.