Hoppa till innehållet
Karin Styrman
Karin Styrman

Karin Styrman

Enhetschef, Verksamhetsarkitekt
Luleå tekniska universitet
Arkitektur och systemförvaltning
Verksamhetsstöd
karin.styrman@ltu.se
0920-491572
E1102 Luleå

Inom IT Ledning och styrning finns två funktioner:

Arkitektur
Arkitekturfunktionen ansvarar för att utveckla och etablera en verksamhetsgemensam arkitektur för LTU, innehållande 4 perspektiv: process, tjänst, information och IT/infrastruktur. Syfte med funktionen är också att säkerställa att IT stödjer organisationens behov och att IT-stödet byggs på ett sätt så att det är förberett för framtida verksamhetskrav. Arkitekturfunktionen ska bidra till att IT-stöd realiseras på ett effektivt och långsiktigt hållbart sätt.

Inom funktionen utvecklas och förvaltas modeller för processorienterat förbättringsarbete & tjänstepaketering.

Serviceledning
Inom Serviceledning säkerställs att:

  • universitets IT-tjänsteportfölj utvecklas och förvaltas så att IT-tjänster uppfyller verksamhetens krav.
  • licensfrågor och upphandling genomförs samordnat och på ett bra sätt.
  • verksamhet för IT-förvaltning styrs, samordnas och förbättras.
  • system som utvecklas överförs till förvaltning på ett kontrollerat sätt.