Karin Styrman
Karin Styrman

Karin Styrman

Chef IT - Ledning och styrning, Verksamhetsarkitekt
Luleå tekniska universitet
IT Ledning och Styrning
Verksamhetsstöd
karin.styrman@ltu.se
0920-491572
E1102 Luleå

Jag arbetar med process- och verksamhetsutveckling här på LTU. Jag utvecklar metod och stöd för att införa ett processorienterat synsätt. Vi arbetar för att skapa samsyn i verksamheten och mer samverkan över funktion och linje.

Processorienterat förbättringsarbete innebär kort att på ett strukturerat och systematiskt sätt identifiera verksamhetens behov av förbättring, skapa samsyn bland involverade intressenter, göra verksamhetsanalyser, samt att skapa underlag för prioritering av förbättringsarbete.

Jag jobbar även som stöd/rådgivare till processledare och processägare i deras arbete med att operativt bedriva förbättringsarbetet systematiskt i de delar av verksamheten som är beskrivna och kartlagda i processform. Arbetssättet bygger på den traditionella Demingscirkeln för förbättringsarbete.

Här kan du läsa mer om processorienterat förbättringsarbete.

VSS verksamhetside börjar med ”med tydliga tjänster”.  Med utgångspunkten från verksamhetens behov kommer vi att sätta stort fokus på att under 2017-2018 paketera och tydliggöra de tjänster som verksamhetstödet levererar. Vi kommer i första hand att prioritera de tjänster som institutionsledningarna har störst behov av.  

Du når mig enklast via email: karin.styrman@ltu.se eller via telefon: 0920491572