Karin Zingmark
Karin Zingmark

Karin Zingmark

Adjungerad professor
Luleå tekniska universitet
Omvårdnad
Omvårdnad
Institutionen för hälsovetenskap

För snabbare kontakt använd mejladressen karin.zingmark@nll.se

Mobilnummer: 070-387 46 85

Publikationer

Artikel i tidskrift

Communicative and organizational aspects of clinical ethics support (2018)

Grönlund. C, Söderberg. A, Dahlqvist. V, Sandlund. M, Zingmark. K
Journal of Interprofessional Care
Konferensbidrag

Arbetsterapeuters erfarenheter av förbättringsarbete (2017)

en resa mot hållbar evidensbaserad praktik
Sirkka. M, Larsson-Lund. M, Zingmark. K
Paper presented at : Arbetsterapiforum 2017, Malmö, 10-11 maj 2017
Artikel i tidskrift

Aspects of Self and Identity in Narrations About Recent Events (2017)

Communication With Individuals With Alzheimer's Disease Enabled by a Digital Photograph Diary
Karlsson. E, Zingmark. K, Axelsson. K, Sävenstedt. S
Journal of Gerontological Nursing, Vol. 43, nr. 6, s. 25-31
Konferensbidrag

En process för utveckling av hållbar evidensbaserad arbetsterapi (2017)

Sirkka. M, Zingmark. K, Larsson-Lund. M
Paper presented at : Arbetsterapiforum 2017, Malmö, 10-11 maj 2017
Artikel i tidskrift

Organisational and environmental characteristics of residential aged care units providing highly person-centred care (2017)

a cross sectional study
Sjögren. K, Lindkvist. M, Sandman. P, Zingmark. K, Edvardsson. D
BMC Nursing, Vol. 16, nr. 1