Karin Zingmark
Karin Zingmark

Karin Zingmark

Adjungerad professor
Luleå tekniska universitet
Omvårdnad
Omvårdnad och medicinsk teknik
Institutionen för hälsovetenskap

För snabbare kontakt använd mejladressen karin.zingmark@nll.se

Mobilnummer: 070-387 46 85

Publikationer

Artikel i tidskrift

Organizing for sustainable inter-organizational collaboration in health care processes (2020)

Karlsson. M, Garvare. R, Zingmark. K, Nordström. B
Journal of Interprofessional Care, Vol. 34, nr. 2, s. 241-250
Artikel i tidskrift

Communicative and organizational aspects of clinical ethics support (2019)

Grönlund. C, Söderberg. A, Dahlqvist. V, Sandlund. M, Zingmark. K
Journal of Interprofessional Care, Vol. 33, nr. 6, s. 724-733
Artikel i tidskrift

Meeting in a 'free-zone' (2019)

Clinical ethical support in integrated heart-failure and palliative care
Brännström. M, Grönlund. C, Zingmark. K, Söderberg. A
European Journal of Cardiovascular Nursing, Vol. 18, nr. 7, s. 577-583
Konferensbidrag

Arbetsterapeuters erfarenheter av förbättringsarbete (2017)

en resa mot hållbar evidensbaserad praktik
Sirkka. M, Larsson-Lund. M, Zingmark. K
Paper presented at : Arbetsterapiforum 2017, Malmö, 10-11 maj 2017
Artikel i tidskrift

Aspects of Self and Identity in Narrations About Recent Events (2017)

Communication With Individuals With Alzheimer's Disease Enabled by a Digital Photograph Diary
Karlsson. E, Zingmark. K, Axelsson. K, Sävenstedt. S
Journal of Gerontological Nursing, Vol. 43, nr. 6, s. 25-31