Hoppa till innehållet
Kattis Edström
Kattis Edström

Kattis Edström

Universitetsadjunkt
Luleå tekniska universitet
Pedagogik
Pedagogik, språk och ämnesdidaktik
Institutionen för hälsa, lärande och teknik
kattis.edstrom@ltu.se
0920-491644
R124 Luleå

Masterexamen i specialpedagogik

Arbetar sedan januari 2013 vid Luleå tekniska universitet. Undervisar främst i specialpedagogik inom specialpedagogprogrammet, lärarutbildningen, grund- och ämneslärare, men även inom uppdragsutbildningar som Skolverkets Specialpedagogik för lärandes handledarutbildning och Fortsatt stöd.

Bakgrund

Legitimerad lärare, främst för åk 4-9, i matematik, textilslöjd, engelska, svenska som andraspråk, naturvetenskap och teknik. Arbetat som lärare i åk 3-6 i Stockholm stad, i åtta år, och åk 3-9 i Bodens kommun, i åtta år. 

Legitimerad specialpedagog och speciallärare i matematik för åk 4 t.o.m gymnasiet. Arbetat i Bodens kommun som specialpedagog/speciallärare i matematik. Se sista artikeln i Skolverkets skrift om matematiksatsning 2009-2011.

Publikationer

Konferensbidrag

Pekplattan och lärarutbildningen (2016)

om studenters och pekplattors intra-agerande
Ekberg. N, Westman. S, Grape. M, Högström. P, Edström. K, Lundmark. E
Paper presented at :
Konferensbidrag

KPU från Campus till Molnet (2014)

Lindström. L, Edström. K
Ingår i: NU 2014, Umeå 8-10 oktober : abstracts, s. 103, Umeå universitet. Pedagogiska institutionen, 2014
Övrigt

Projekt: Pekplattan som resurs – ett pedagogiskt verktyg för lärare och lärande (2014)

Ekberg. N, Lind. P, Bergdahl. U, Edström. K, Högström. P, Grape. M, et al.