Hoppa till innehållet
Katharina Lange
Katharina Lange

Katharina Lange

Postdoktor
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
katharina.lange@ltu.se
0920-493264
T3007 Luleå

Forskningsområde

Katharina arbetar med biofilter och andra dagvattenreningsanläggningar. I ett laboratorieexperiment med över 200 kolumner undersökte hon hur 12 olika växtarter påverkar rening av metaller och näringsämnen i biofilter. Vidare undersöktes effekten av biofilter på metallspeciering. Katharina undersökte bl.a. om resultaten hon fick i labbstudierna kan bekräftas i fält. Dessutom undersöker hon biofiltrens reningsförmåga avseende mikroplast och hur flytande våtmarker bidrar till mikroplastkontamination i miljön. Med sitt arbete vill Katharina stödja en hållbar implementering av dagvattenreningsanläggningar i Skandinavien.

Forskningsprojekt