Katharina Lange
Katharina Lange

Katharina Lange

Doktorand
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
katharina.lange@ltu.se
0920-493264
F1108A Luleå

Forskningsområde

Katharina Lange anställdes som doktorand i VA-teknik i september 2016. Hon kommer att bidra till forskning om dagvattenbiofilter i kalla klimat. En stor utmaning för hennes arbete är att vidareutveckla, utvärdera och jämföra olika biofilteranläggningar i labboratoriet och fält. Fokus i Katharinas studier ligger på behandlingsprestanda och vegetationens roll.

Forskningsprojekt