Hoppa till innehållet
Katharina Lange
Katharina Lange

Katharina Lange

Doktorand
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
katharina.lange@ltu.se
0920-493264
T3007 Luleå

Forskningsområde

Katharina arbetar med biofilter for rening av dagvatten. I ett laboratorieexperiment med över 200 kolumner undersökte hon hur 12 olika växtarter påverkar rening av metaller och näringsämnen i biofilter. Vidare undersöktes effekten av biofilter på metallspeciering. För närvarande är Katharina ansvarig för biofilterfältstudier i Sverige. Syftet är bl.a. att undersöka om resultaten hon fick i labbstudierna kan bekräftas i fält. Dessutom undersöker hon biofiltrens reningsförmåga avseende mikroplast. Med sitt arbete vill Katharina stödja en hållbar implementering av biofilter i Skandinavien.

Forskningsprojekt

Publikationer

Artikel i tidskrift

Effects of plant species and traits on metal treatment and phytoextraction in stormwater bioretention (2020)

Lange. K, Viklander. M, Blecken. G
Journal of Environmental Management, Vol. 276
Artikel i tidskrift

Metal speciation in stormwater bioretention (2020)

Removal of particulate, colloidal and truly dissolved metals
Lange. K, Österlund. H, Viklander. M, Blecken. G
Science of the Total Environment, Vol. 724
Konferensbidrag

Advanced size fractionation to estimate the impact of bioretention systems on metal speciation – preliminaryresults (2019)

[Analyse fine du fractionnement par taille pour estimer l'impact des systèmes de biorétention sur la spéciation des métaux - résultats préliminaires]
Lange. K, Blecken. G, Viklander. M
Ingår i: 10e Conférence internationale L'eau dans la ville, Programme et résumés [Urban water: Programme and abstracts], s. 159-159, GRAIE, 2019
Konferensbidrag

Biofilter metal removal - improvement due to plant species selection? (2018)

Lange. K, Blecken. G, Viklander. M
Paper presented at : IWA Spechialist Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control, 30 September-4 October 2018, Valencia, Spain