Hoppa till innehållet
Kelsey Flanagan
Kelsey Flanagan

Kelsey Flanagan

Biträdande universitetslektor
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
kelsey.flanagan@ltu.se
0920-491284
T3028 Luleå

Kelsey Flanagans huvudsakliga forskningsintresse ligger inom utveckling av hållbara system för urban dagvattenhantering. Kelsey disputerade 2018 vid Universitetet Paris-Est, Frankrike, där hon främst fokuserade på att utvärdera hur biofilteranläggningar kan bidra till att rena organiska föroreningar och metaller från vägdagvatten. Sedan hon kommit till LTU som del av DRIZZLE centrum för dagvattenhantering under 2019, har hon utvidgat sitt arbete med organiska föroreningar och metaller vilket inkluderar undersökningar av deras ackumulering i sedimenteringsanläggningar. Kelsey studerar också hydroglogisk effektivitet av grön infrastruktur för dagvattenshantering. Därutöver arbetar hon med hur man kan använda sensorer för kontinuerlig övervakning av vattenkvaliteten och för att förbättra förståelsen av föroreningsdynamik i dagvatten och dagvattenanläggningar,

Med sitt arbete hoppas Kelsey att bidra med en bättre förståelse av hydrologiska- och föroreningsprocesser i dagvattenanläggningar för att ge underlag för förbättra både design och underhållningsrutiner. 

Forskningsprojekt

Publikationer

Artikel i tidskrift

Variability of green infrastructure performance due to climatic regimes across Sweden (2023)

Mantilla. I, Flanagan. K, Muthanna. T, Blecken. G, Viklander. M
Journal of Environmental Management, Vol. 326
Artikel i tidskrift

Correction: Gasperi et al. Micropollutants in Urban Runoff from Traffic Areas: Target and Non-Target Screening on Four Contrasted Sites. Water 2022, 14, 394 (2022)

Gasperi. J, Le Roux. J, Deshayes. S, Ayrault. S, Bordier. L, Boudahmane. L, et al.
Water, Vol. 14, nr. 14
Artikel i tidskrift

Correction to: Facilitating maintenance of stormwater ponds: comparison of analytical methods for determination of metal pollution (2022)

Gavric. S, Flanagan. K, Österlund. H, Blecken. G, Viklander. M
Environmental Science and Pollution Research, Vol. 29, nr. 49, s. 74894-74894
Artikel i tidskrift

Facilitating maintenance of stormwater ponds: comparison of analytical methods for determination of metal pollution (2022)

Gavric. S, Flanagan. K, Österlund. H, Blecken. G, Viklander. M
Environmental Science and Pollution Research, Vol. 29, nr. 49, s. 74877-74893
Artikel i tidskrift

Green infrastructure drainage of a commercial plaza without directly connected impervious areas: a case study (2022)

Rujner. H, Leonhardt. G, Flanagan. K, Marsalek. J, Viklander. M
Water Science and Technology