Hoppa till innehållet
Kerstin Nordqvist
Kerstin Nordqvist

Kerstin Nordqvist

Forskningsing 1:e
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Kerstin.Nordqvist@ltu.se
0920-491635
T3025 Luleå

Kerstin Nordqvists forskningsintresse fokuserar på kvalitet och behandling av dagvatten samt småskalig avloppsbehandling. Kerstin deltar i planering och utförande av laboratorie- och fältförsök, samt utför analyser som exempelvis näringsämnen och PSD (partikelstorleksfördelning). Kerstin har även ansvar för laboratorie- och fältutrustning.

Forskningsprojekt

Publikationer

Artikel i tidskrift

Contamination of Urban Stormwater Pond Sediments (2021)

A Study of 259 Legacy and Contemporary Organic Substances
Flanagan. K, Blecken. G, Österlund. H, Nordqvist. K, Viklander. M
Environmental Science and Technology, Vol. 55, nr. 5, s. 3009-3020
Artikel i tidskrift

Synthetic stormwater for laboratory testing of filter materials (2021)

Milovanovic. I, Herrmann. I, Hedström. A, Nordqvist. K, Müller. A, Viklander. M
Environmental technology
Artikel i tidskrift

Laboratory scale evaluation of coagulants for treatment of stormwater (2020)

Nyström. F, Nordqvist. K, Herrmann. I, Hedström. A, Viklander. M
Journal of Water Process Engineering, Vol. 36
Artikel i tidskrift

Removal of metals and hydrocarbons from stormwater using coagulation and flocculation (2020)

Nyström. F, Nordqvist. K, Herrmann. I, Hedström. A, Viklander. M
Water Research, Vol. 182