Hoppa till innehållet
Kerstin Nordqvist
Kerstin Nordqvist

Kerstin Nordqvist

Forskningsing 1:e
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Kerstin.Nordqvist@ltu.se
0920-491635
T3025 Luleå

Kerstin Nordqvists forskningsintresse fokuserar på kvalitet och behandling av dagvatten samt småskalig avloppsbehandling. Kerstin deltar i planering och utförande av laboratorie- och fältförsök, samt utför analyser som exempelvis näringsämnen och PSD (partikelstorleksfördelning). Kerstin har även ansvar för laboratorie- och fältutrustning.

Forskningsprojekt

Publikationer

Artikel i tidskrift

Litter in Urban Areas May Contribute to Microplastics Pollution: Laboratory Study of the Photodegradation of Four Commonly Discarded Plastics (2022)

Öborn. L, Österlund. H, Svedin. J, Nordqvist. K, Viklander. M
Journal of environmental engineering, Vol. 148, nr. 11
Konferensbidrag

Removal of Microplastics from Greywater Using a Green Wall Treatment System (2022)

Sami. M, Hedström. A, Österlund. H, Nordqvist. K, Kvarnström. E, Herrmann. I
Paper presented at : IWA 17th International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control, 6 – 10 November 2022, Lyon, France.
Konferensbidrag

Stormwater treatment using ultrafiltration – Effect of cleaning chemical and backwash time on membrane efficiency (2022)

Kaykhaii. S, Herrmann. I, Hedström. A, Nordqvist. K, Viklander. M
Paper presented at : EuroMembrane 2022 to Celebrate the 40th EMS Anniversary, Sorrento, Italy, November 20-24, 2022