Kjell Rask
Kjell Rask

Kjell Rask

Avdelningschef
Luleå tekniska universitet
Kjell.Rask@ltu.se
A179 Luleå

Forskning

Jag intresserar mig särskilt för produktionssystemets utformning och dess betydelse för effektivitet och arbetsmiljö. Och just nu finns "Lean production" i fokus.

Jag medverkar också i projekt som handlar om attraktiva städer i kallt klimat och samhällsomvandling i malmfälten.

Tidigare har jag medverkat i forskning om plåtforming, konstruktion och tillverkning av formande verktyg, höghastighetsfräsning och bearbetning med högeffektlaser.

Publikationer

Rapport

Risker och säkerhetsarbete i byggbranschen (2017)

En kunskapssammanställning baserad på internationell forskning
Berglund. L, Johansson. J, Johansson. M, Nygren. M, Rask. K, Samuelsson. B, et al.
Rapport

Risker och säkerhetsarbete i byggbranschen (2017)

En kunskapssammanställning baserad på internationell forskning
Berglund. L, Johansson. J, Johansson. M, Nygren. M, Rask. k, Samuelsson. B, et al.
Rapport

Framtidsfabriken (2011)

En vision av framtidens effektiva och attraktiva arbetsmiljöer i industrin
Wikberg-Nilsson. Å, Abrahamsson. L, Fältholm. Y, Johansson. B, Johansson. J, Johansson. S, et al.
Konferensbidrag

Nya GIRON (2011)

samhällsomvandling i malmfälten
Rask. K
Paper presented at : Det nya arbetslivet : 15/06/2011 - 17/06/2011
Konferensbidrag

Piece rates and their effects on health and safety (2011)

a literatury study
Johansson. B, Rask. K, Stenberg. M
Paper presented at : Det nya arbetslivet : 15/06/2011 - 17/06/2011