Hoppa till innehållet
Kjell Johansson
Kjell Johansson

Kjell Johansson

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Pedagogik
Pedagogik, språk och ämnesdidaktik
Institutionen för hälsa, lärande och teknik
kjell.johansson@ltu.se
0920-491529
R116 Luleå

Lektor i ämnet: pedagogik 
Disputerad i ämnet: pedagogik

Jag har varit anställd vid LTU sedan januari 1992. Innan dess arbetade jag som mellanstadielärare i Malå kommun i Västerbotten.

Under mina år vid LTU har jag bedrivit undervisning i programkurser och fristående kurser, samt egen forskning. Mina specialområden inom forskningen är främst distansutbildning samt konstruktivistiskt lärande. De två områdena utgjorde också huvuddelarna i min avhandling.

Kort presentation av forskningen

Avhandlingens titel är "Konstruktivism i distansutbildning - studerandes uppfattningar om konstruktivistiskt lärande" vid Umeå universitet. 

Har efter disputationen deltagit i följande FoU-projekt: 
a) Adult Distance Learning - ett projekt med Spanien som koordinator, övriga länder som deltog var Finland, Sverige och Skottland. Projektet avsåg att studera distansutbildning i gymnasial vuxenutbildning. EU-finansierat projekt. 
b) Det goda exemplet - ett projekt om företagssamhet i skolan. 
c) Det virtuella gymnasiet - en utvärdering av distansubildning på gymansieskolan i Kalix. 
d) Attityder till läraryrket - gymnasieelevers uppfattningar om läraryrket, lärare och skolan. 
e) Kontaktnät i Teknik - en utvärdering av ett länsomfattande projekt som Teknikens hus har bedrivit.
f) Projekt Idea - Utvärdering av ett projekt för deltidsarbetslösa.