Hoppa till innehållet
Klara Rydström
Klara Rydström

Klara Rydström

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Arbetsvetenskap
Arbetsvetenskap, Människa och teknik
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
klara.rydstrom@ltu.se
A140 Luleå

Forskning

Jag började som doktorand hösten 2020 och min avhandling fokuserar på arbete inom e-handeln. Mer specifikt intresserar jag mig för relationen mellan arbete och kön och ras/etnicitet på e-handelslager, och hur detta materialiseras i arbetsorganisationen och arbetsmiljön. Avhandlingen utgår från etnografisk och feministisk metod och teori.

Jag deltar också i det FORTE-finansierade projektet "Handel 4.0.? Arbetsmiljö och ojämlikhet i e-handeln", tillsammans Kristina Johansson och Tiziana Sardiello, Luleå Tekniska Universitet samt Svend Erik Mathiassen, Jennie Jackson och Camilla Zetterberg, Högskolan i Gävle.

Jag har en bakgrund inom genusvetenskap (M.A. in Women's and Gender Studies, University of Hull & Universidad de Oviedo, 2018).

Projekt

Aktuellt

Publikationer

Konferensbidrag

”Inte alla män” men ”duktiga flickor”: könade arbetsförhållanden på e-handelslager (2022)

Rydström. K
Ingår i: Book of abstracts FALF 2022, Framtidens arbete-arbetets framtid, s. 59-60, Luleå University of Technology, 2022
Artikel i tidskrift

(O)möjligt arbetsmiljöarbete i detaljhandelns slimmade organisationer (2022)

Johansson. K, Berglund. L, Engqvist Persson. M, Rydström. K
Arbetsmarknad & Arbetsliv
Konferensbidrag

Vad händer med ojämlikhetsmönstren när handelsarbetet förflyttas från butiks- till lagermiljö? (2021)

Rydström. K, Johansson. K
Ingår i: Konferensbok FALF 14–16 juni 2021, s. 114-115, Mälardalens högskola, 2021
Kapitel i bok, del av antologi

Degendering Menstruation (2020)

Making Trans Menstruators Matter
Rydström. K
Ingår i: The Handbook of Critical Menstruation Studies
Konferensbidrag

Degendering Menstruation: Insights from a Swedish Context (2019)

Rydström. K
Paper presented at : 23rd Biennial Conference of the Society for Menstrual Cycle Research, Colorado Springs, USA, June 6-8, 2019