Mats Lindberg
Mats Lindberg

Mats Lindberg

Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Fil dr organisk kemi


Forskningsprojekt

Nuclear Magnetic Resonance Studies on Bentonites in Complex Mixed Systems