Hoppa till innehållet
Dummy image
Dummy image

Karin Schelen

Handläggare , Support program och examen utbildningsdatabasen EPOK
Luleå tekniska universitet
Studieadministration
Verksamhetsstöd
Karin.Schelen@ltu.se
0920-492529
B183 Luleå

Jag arbetar inom området utbildningsplanering med utveckling av och support för utbildningsdatabasen Epok samt systemet som hanterar generella kurser på forskarnivå.

En del av min tjänst är inom produktägarorganisationen i det nationella projektet Ladok3 där jag har rollen som domänexpert