Kent Bergström
Kent Bergström

Kent Bergström

Grafiker
Luleå tekniska universitet
VSS Grafisk Produktion
Verksamhetsstöd
Luleå

Jag är grafiker och jobbar främst med avhandlingar och rapporter.