Konstantina Nikolaidou
Konstantina Nikolaidou

Konstantina Nikolaidou

Forskningsingenjör, Forskningsingenjör
Luleå tekniska universitet
Maskininlärning
EISLAB
Institutionen för system- och rymdteknik

Konstantina Nikolaidou är en forskarstuderande, engagerad som lärarassistent vid följande kurser: Advanced Data Mining D7043E, Introduktion till Artificial Intelligence D0030.

Forskningsintressen: maskininlärning, artificiell intelligens, naturlig språkbearbetning.