Krister Hertting
Krister Hertting

Krister Hertting

Luleå

Jag är docent i pedagogik med inriktning mot ledarskap och sociala relationer. Mitt huvudsakliga forskningsfokus ligger på pedagogiska aspekter av idrott, ledarskap och kulturella identiteter inom forskningsområdet sport and exercise pedagogy (SEP). Ett annat forskningsområde där jag är involverad handlar om lärande och psykosocialt välmående bland barn i skolkontexter. Från och med den 1 december 2015 arbetar jag vid högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.

Forskningsprojekt

  • Forskare i STINT projektet “Desert and Ice – Learning without boundaries. A research and development project of learning between Northern Sweden and Southern Australia”.  Juni 2008 – juni 2012, i samverkan med forskare från Monash University.
  • Forskare i VR-projektet ”Skolan suger…eller? Att ge röst åt barns och ungdomars erfarenheter av psykosocial hälsa i sin lärandemiljö” januari 2009 – december 2011
  • Ansvarig forskare i Bilder av idrott – idrotten som arena för mellanmänskliga möten och integration, december 2009 – december 2011, Centrum för Idrottsforskning
  • Ansvarig forskare i Integrering genom idrott - ledares och barns berättelser om inträdet till svensk idrott, december 2013 – december 2015

  • Forskare i FoU projektet ArctiChildren II, augusti 2007 – april 2008,
  • Forskare i förstudien Preparatory project for the SamiArctiChildren Project, juli – december 2009, ansvarig för den svenska delen av ansökan.
  • Forskare, medsökare och vetenskaplig ledare för FoU projektet ArctiChildren InNet ENPI -  Empowering School e-Health Model in the Barents region, år 2012-2015, i samverkan med universitet från Finland, Norge och Ryssland.

Uppdrag

  • Forskare på uppdrag av Riksidrottsförbundet angående föräldrars kostnader för barn- och ungdomsidrott januari 2009 – november 2009.
  • Forskare i projektet Norrbottensmodellen mot doping på uppdrag av Norrbottens Idrottsförbund, oktober 2009 – hösten 2011.
  • Projektledare för Handledarutbildning inom ramen för Matematiklyftet, på uppdrag av Skolverket, år 2013-2016.