Hoppa till innehållet
$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)
$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)

 

Jag arbetar som projektekonom vid institutionen för System och Rymdteknik. Detta innebär att jag arbetar med budget, uppföljning och bokslut samt sköter den ekonomiska redovisningen för flera forskningsämnen i samarbete med ämnesföreträdare. Jag samarbetar med forskare och projektledare i arbetet med projektredovisning. I arbetet ingår upprättande av kalkyler, rekvisitioner, kundfakturering och slutredovisningar. Arbetet innefattar även kontakter med finansiärer och andra intressenter.

Har ni funderingar gällande projektredovisning eller forskningsämnens ekonomi, tveka inte på att höra av er!

Jag arbetar med avdelningen Datavetenskap

  • Avdelningsgemensamma ärenden (kst 380)
  • Forskningsämnet Kommunikation- och beräkningssystem (kst 381)
  • Forskningsämnet Distribuerade datorsystem (kst 382)
  • Centrumbildningen CISS / Centrum för säkerhet i samhälle och kritiska infrastrukturer (385)