Kristoffer Hjelm
Kristoffer Hjelm

Kristoffer Hjelm

Serviceassistent
Luleå tekniska universitet
Lokalservice Närservice, Lokalservice Logistik, Post och Gods
Verksamhetsstöd
kristoffer.hjelm@ltu.se
0920-493595
Luleå

Jag arbetar som serviceassistent för Lokalservice som ingår i verksamhetsområde inre och yttre miljö. Min huvudsakliga arbetsuppgift är lokalvård, men hoppar även in på post och gods av och till.

Lokalservice ansvarar för att ge service och support till medarbetare och studenter.
Vårt uppddrag är att skapa en bra inre arbetsmiljö och en bra studiemiljö.
Lokalservice består av ett antal olika kompetensgrupper och vi erbjuder tjänster så som lokalvård med extra tjänster, fikaservice,konferensservice i Wibergsgården, logistik och utrustning, post och gods och AV support i våra lärosalar, hörsalar och Aula aurora.

Lokalservice är indelad i två team där Maria Teresa Viegas Ferraz och Sara Stark är teamledare.
Jag tillhör Maria Teresa Viegas Ferraz team.
Besök gärna
https://www.ltu.se/internt/Tjanster-och-stod/Boka-och-bestall
för att ta del av våra tjänster.

Jag nås enklast via 0920-493595, Kristoffer.hjelm@ltu.se

Välkommen att kontakta mig.