Kristina Johansson
Kristina Johansson

Kristina Johansson

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Arbetsvetenskap
Människa och teknik
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
kristina.johansson@ltu.se
0920-492943
A149 Luleå

Forskningsprofil

  • Arbetets utformning och organisering
  • Genus och ojämlikhet
  • Detaljhandel
  • Basindustri
  • Etnografisk metod 

Aktuella projekt

Arbetets utformning och organisering i multikanalhandelns framväxt, Handelsrådet. Mer info Mer info

Skyddsombud i detaljhandeln - varför så få? Betydelser av arbetets organisering. FORTE

Utmärkelser

Handelsrådets postdoc-stipendium, 2017-2019

Utvecklingsprogram för lovande juniora forskare, Luleå tekniska universitet, 2017-2019.

Arbetsmiljögskolans pris för bästa avhandling i Sverige 2015 inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö. Forum för arbetslivsforskning

Kenth Petterssons minnesstiftelses stipendium för 2011. Handelsanställdas förbund. (tillsammans med Lena Abrahamsson och Ylva Fältholm)

Aktuella publikationer

Johansson, Johansson* & Andersson (2018). #MeToo in the Swedish forest sector: testemonies from harrassed women on sexualised forms of male control. ​Scandinavian Journal of Forest Research, doi/10.1080/02827581.2018.1474248

Johansson & Abrahamsson (2018). Gender-equal organizations as a prerequisite for workplace learning. The Learning Organization 25(1)10-18

Johansson*, Andersson, Johansson, Lidestav (2017). The discursive resistance of men to gender equality interventions: negotiating ‘unjustness’ and ‘unnecessity’ in Swedish forestry. Men & Masculinities. doi/10.1177/1097184X17706400

 

Publikationer

Konferensbidrag

Arbetets intensifiering (2011)

exempel från en livsmedelsbutik och en kommunal städenhet i förändring
Johansson. K, Öhrling. T
Paper presented at : Det nya arbetslivet : 15/06/2011 - 17/06/2011
Kapitel i bok, del av antologi

Att handla annorlunda? (2012)

Om lärande, kön och jämställdhet i privat service
Johansson. K
Ingår i: Jämställda tjänster
Konferensbidrag

Co-­‐constructing service work and masculinity through notions of creativity (2013)

Johansson. K
Paper presented at : Equality, Growth and Innovation - In Theory and Practice : 09/10/2013 - 10/10/2013
Konferensbidrag

Den könade stormarknaden (2011)

skisser från ett pågående etnografiskt fältarbete
Johansson. K
Paper presented at : Det nya arbetslivet : 15/06/2011 - 17/06/2011
Konferensbidrag

From macho to modern (2014)

Gender equality in forestry workplaces
Lindberg. M, Johansson. K, Johansson. M
Paper presented at : Emerging ideas in masculinity research : Masculinity studies in the North 04/06/2014 - 06/06/2014