Hoppa till innehållet
Kristina Johansson
Kristina Johansson

Kristina Johansson

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Arbetsvetenskap
Människa och teknik
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
kristina.johansson@ltu.se
0920-492943
A149 Luleå

Forskningsprofil

  • Arbetets utformning och organisering
  • Genus och ojämlikhet
  • Detaljhandel
  • Basindustri
  • Etnografisk metod 

Pågående forskningsprojekt (urval)

ATTRACT. Färdplan för attraktivt, inkluderande och säkert gruvarbete. 2022-2025. Vinnova (7,9mkr) tillsammns med bl.a. Lena Abrahamsson (projektledare), Magnus Nygren och Willhelm Tosser (LTU). Mer info

JämVilt. Mot en hållbar och jämställd viltförvaltning. 2022-2024. Naturvårdsverket (3,3mkr) tillsammans med Maria Johansson (projektledare) (UMU) och Elias Andersson (SLU). Mer info

Handel 4.0? Arbetsmiljö och ojämlikhet i e-handeln. 2020-2023. FORTE (3,7mkr) tillsammans med Klara Rydström och Tiziana Sardiello (LTU) samt Jennie Jackson och Svend Erik Mathiassen (HIG). Mer info

ENGIE. Encouraging Girls to Study Geosciences and Engineering 2020-2022
eitRaw Materials, koordinerar LTUs del i projektet (2mkr), tillsammans med Samuel Heimann. Mer info

Aktuella publikationer

Johansson, K., Andersson, E., & Johansson, M. (2022).Restructuring masculinities and reshaping inequalities: Negotiations of (gendered) sales work and relations in an industrial organization. Gender, Work and Organization29(4), 1008-1024. Full text 
 
Johansson, K, Berglund, L, Engqvist Persson, M, & Rydström, K (2022) (O)möjligt arbetsmiljöarbete i detaljhandelns slimmade arbetsorganisationer. Arbetsliv och arbetsmarknad. Full text
 
Andersson, E., & Johansson, K. (2022). Organisational learning in gender mainstreaming: openings and barriers for implementation and change. International Journal of Learning and Change, 14(3), 339-355.

 

Pedagogisk verksamhet 

Undervisar i kurser om bl.a. genus, arbete och organisation; sociologisk teori och metod. Handleder examensarbeten i framförallt sociologi.

​Biträdande handledare för doktorand Wilhelm Tosser (antagen maj 2021), Klara Rydström (antagen aug 2020) och Samuel Heimann (antagen aug 2020), samt  Eugenia Segerstedt (disputerad sept 2020),  Maria Johansson (disputerad juni 2020) och Lisa Ringblom (disputerad okt 2019).

Utmärkelser

FALF:s pris för bästa internationella publikation 2017 för The discursive resistance of men to gender-equality interventions: Negotiating 'unjustness' and 'unnecessity' in Swedish forestry publicerad i Men & Masculinities (tillsammans med Elias Andersson, Maria Johansson och Gun Lidestav). 

Utvecklingsprogram för lovande juniora forskare, Luleå tekniska universitet, 2017-2019.

Arbetsmiljögskolans pris för bästa avhandling i Sverige 2015 inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö. Forum för arbetslivsforskning

 

 

 

 

 

 

Publikationer

Konferensbidrag

Arbetets intensifiering (2011)

exempel från en livsmedelsbutik och en kommunal städenhet i förändring
Johansson. K, Öhrling. T
Paper presented at : Det nya arbetslivet : 15/06/2011 - 17/06/2011
Kapitel i bok, del av antologi

Att handla annorlunda? (2012)

Om lärande, kön och jämställdhet i privat service
Johansson. K
Ingår i: Jämställda tjänster
Konferensbidrag

Co-­‐constructing service work and masculinity through notions of creativity (2013)

Johansson. K
Paper presented at : Equality, Growth and Innovation - In Theory and Practice : 09/10/2013 - 10/10/2013
Artikel i tidskrift

Conditioned openings and restraints (2020)

The meaning‐making of women professionals breaking into the male‐dominated sector of forestry
Johansson. K, Andersson. E, Johansson. M, Lidestav. G
Gender, Work and Organization, Vol. 27, nr. 6, s. 927-943
Konferensbidrag

Den könade stormarknaden (2011)

skisser från ett pågående etnografiskt fältarbete
Johansson. K
Paper presented at : Det nya arbetslivet : 15/06/2011 - 17/06/2011