Hoppa till innehållet
Kristina Johansson
Kristina Johansson

Kristina Johansson

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Arbetsvetenskap
Människa och teknik
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
kristina.johansson@ltu.se
0920-492943
A149 Luleå

Forskningsprofil

  • Arbetets utformning och organisering
  • Genus och ojämlikhet
  • Detaljhandel
  • Basindustri
  • Etnografisk metod 

Aktuella projekt

Handel 4.0? Arbetsmiljö och ojämlikhet i e-handeln 2020-2022. FORTE (3,7mkr) tillsammans med Klara Rydström (LTU), Jennie Jackson och Svend Erik Mathiassen Högskolan i Gävle. Läs mer här

Jämställdhet och mångfald inom järnvägsbranschen. Nulägesanalys och framtidsrekomendationer 2020. På uppdrag av Nordic Infracenter (325tkr) tillsammans med Fredrik Sjögren. Läs mer här

ENGIE. Encouraging Girls to Study Geosciences and Engineering 2020-2022
eitRaw Materials, koordinerar LTUs del i projektet (2mkr), tillsammans med Samuel Heimann Läs mer här

 

Utmärkelser

FALF:s pris för bästa internationella publikation 2017 för The discursive resistance of men to gender-equality interventions: Negotiating 'unjustness' and 'unnecessity' in Swedish forestry publicerad i Men & Masculinities (tillsammans med Elias Andersson, Maria Johansson och Gun Lidestav). 

Utvecklingsprogram för lovande juniora forskare, Luleå tekniska universitet, 2017-2019.

Arbetsmiljögskolans pris för bästa avhandling i Sverige 2015 inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö. Forum för arbetslivsforskning

 

Aktuella publikationer

Johansson* Andersson & Sehlstedt (2019). Harassment in forestry organizations. Gendering the experiences of women and men. BioProducts Business 4(10)125-136. Fulltext

Johansson*,  Andersson, Johansson  & Lidestav (2019). Conditioned openings and restraints: The meaning‐making of women professionals breaking into the male‐dominated sector of forestry. Gender, Work & Organization.

Lindberg, Johansson, Karlberg & Balogh (2019). Place innovative synergies for city center attractiveness: A matter of experiencing retail and retailing experiences. Urban Planning, 4(01). Fulltext

Johansson (2019). Inkvoterade kvinnor och förfördelade män? - om skogsbrukets pågående jämställdhetssatsningar. I: Andersson (ed.). Den öppna skogen. Umeå, Sverige: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU (ny reviderad upplaga) Fulltext

 

Pedagogisk verksamhet 

Undervisar i kurser om bl.a. genus, arbete och organisation; sociologisk teori och metod. Handleder examensarbeten i framförallt sociologi.

​Biträdande handledare för doktorand Klara Rydström (antagen aug 2020), Samuel Heimann (antagen aug 2020), Eugenia Segerstedt (disputerad sept 2020) och Maria Johansson (disputerad juni 2020), samt Lisa Ringblom (disputerad okt 2019).

 

 

 

 

 

Publikationer

Konferensbidrag

Arbetets intensifiering (2011)

exempel från en livsmedelsbutik och en kommunal städenhet i förändring
Johansson. K, Öhrling. T
Paper presented at : Det nya arbetslivet : 15/06/2011 - 17/06/2011
Kapitel i bok, del av antologi

Att handla annorlunda? (2012)

Om lärande, kön och jämställdhet i privat service
Johansson. K
Ingår i: Jämställda tjänster
Konferensbidrag

Co-­‐constructing service work and masculinity through notions of creativity (2013)

Johansson. K
Paper presented at : Equality, Growth and Innovation - In Theory and Practice : 09/10/2013 - 10/10/2013
Artikel i tidskrift

Conditioned openings and restraints (2020)

The meaning‐making of women professionals breaking into the male‐dominated sector of forestry
Johansson. K, Andersson. E, Johansson. M, Lidestav. G
Gender, Work and Organization, Vol. 27, nr. 6, s. 927-943
Konferensbidrag

Den könade stormarknaden (2011)

skisser från ett pågående etnografiskt fältarbete
Johansson. K
Paper presented at : Det nya arbetslivet : 15/06/2011 - 17/06/2011