Kritika Narang
Kritika Narang

Kritika Narang

Doktorand, Doktorand
Luleå tekniska universitet
Materialteknik
Materialvetenskap
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
kritika.narang@ltu.se
0920-493974
E-310 Luleå

Doktorand Syntes av metalliska organiska ramar | zeoliter | Biogasförvaring | Koldioxidupptagning

kritika.narang@ltu.se
E310

Jag har förvärvat min kandidatexamen i kemi (h) från Delhi University, Indien (2013). Jag gjorde min masterexamen i nanovetenskap och nanoteknik från Delhi University, Indien. Jag fick mitt magisterexamen i nanokemi från University Joseph Fourier, Frankrike (2015).

Jag jobbar med doktorsexamen i luleå tekniska universitet om ämnet "syntes av mikroporösa material för biogasförvaring" under överinseende av Farid Akhtar. Jag har ytterligare två handledare: Andreas Kaiser (DTU), George Shimizu (University of Calgary, Kanada). Jag jobbar på ett HiGradeGas-projekt med lite samarbete från olika universitet och företag som Stockholm Univerisity (SU), Danmarks Tekniska Universitet (DTU), Neo Zeo etc.

Du kan kontakta mig på kritika.narang@ltu.se

Publikationer

Artikel i tidskrift

Optimized cesium and potassium ion-exchanged zeolites A and X granules for biogas upgrading (2018)

Narang. K, Fodor. K, Kaiser. A, Akhtar. F
RSC Advances, ISSN: 2046-2069, Vol. 8, nr. 65, s. 37277-37285