Hoppa till innehållet
Kritika Narang  Landström
Kritika Narang  Landström

Kritika Narang Landström

Materialvetenskap
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
kritika.narang@ltu.se
0920-493974
E-310 Luleå

Doktorand Syntes av metalliska organiska ramar | zeoliter | Biogasförvaring | Koldioxidupptagning

kritika.narang@ltu.se
E310

Jag har förvärvat min kandidatexamen i kemi (h) från Delhi University, Indien (2013). Jag gjorde min masterexamen i nanovetenskap och nanoteknik från Delhi University, Indien. Jag fick mitt magisterexamen i nanokemi från University Joseph Fourier, Frankrike (2015).

Jag jobbar med doktorsexamen i luleå tekniska universitet om ämnet "syntes av mikroporösa material för biogasförvaring" under överinseende av Farid Akhtar. Jag har ytterligare två handledare: Andreas Kaiser (DTU), George Shimizu (University of Calgary, Kanada). Jag jobbar på ett HiGradeGas-projekt med lite samarbete från olika universitet och företag som Stockholm Univerisity (SU), Danmarks Tekniska Universitet (DTU), Neo Zeo etc.

Du kan kontakta mig på kritika.narang@ltu.se

Publikationer

Artikel i tidskrift

Freeze Granulated Zeolites X and A for Biogas Upgrading (2020)

Narang. K, Akhtar. F
Molecules, Vol. 25, nr. 6
Artikel i tidskrift

Highly Structured Nanofiber Zeolite Materials for Biogas Upgrading (2020)

Zhang. W, Narang. K, Simonsen. S, Vinkel. N, Gudik-Sørensen. M, Han. L, et al.
Energy Technology, Vol. 8, nr. 1
Artikel i tidskrift

Rapid Ammonia Carriers for SCR Systems Using MOFs [M2(adc)2(dabco)] (M = Co, Ni, Cu, Zn) (2020)

Cao. Z, Narang Landström. K, Akhtar. F
Catalysts, Vol. 10, nr. 12
Doktorsavhandling, sammanläggning

Structured Nanoporous Materials for Biogas Upgrading (2020)

Narang Landström. K
Konferensbidrag

Electrospun nanofiber materials for energy and environmental applications (2019)

Wenjing. Z, Narang. K, Salcedo. A, Dou. Y, Simonsen. S, Sørensen. M, et al.
Paper presented at : 10th International Conference on Applied Energy (ICAE2018), 22-25 August 2018, Hong Kong, China