Hoppa till innehållet
Kristina Nilsson
Kristina Nilsson

Kristina Nilsson

Professor, Professor emerita
Luleå tekniska universitet
Arkitektur
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
kristina.l.nilsson@ltu.se
0920-491678
T3051 Luleå

Kristina L Nilsson är arkitekt SAR/MSA, professor emerita i Arkitektur, ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin IVA’s avd. Samhällsbyggnad, styrelseledamot i Nationellt renoveringscentrum. Kristina är svensk representant i ledningsgruppen för det nordiska nätverket för planeringsforskning PLANNORD

Kristinas forskningsintresse är planering och planeringsprocesser för en långsiktig hållbar stadsutveckling. Hon har bl. a. genomfört forskningsprojekt inom planering, urban design och byggande/ombyggnad anpassad till förändringar och säsongsvariationer i klimatet, energieffektivisering av kulturhistorisk bebyggelse samt bevarande av arkitektoniska och kulturhistoriska värden vid renovering och ombyggnad. Hon har lång erfarenhet både som forskare och som yrkespraktiserande arkitekt. Kristina har god kontakt med flera universitet/högskolor i Sverige genom arkitektexamen från Chalmers, doktorsexamen från KTH, samt genom att tidigare ha arbetat på Fysisk planering vid Blekinge Tekniska Högskola och Landskapsarkitektur vid SLU-Ultuna. Kristina var president i European Association of European Schools of Planning (AESOP) under åren 2010-2012 och var bitr. vetenskaplig ledare för LTU’s starka forsknings- och innovationsområde Attraktivt samhällsbyggande 2015-2019. 

Kristina har forskningsinriktning inom planering och planeringsprocesser för en långsiktig hållbar stadsutveckling. Hon leder bl. a. forskningsprojekt inom planering, urban design och byggande/ombyggnad anpassad till förändringar och säsongsvariationer i klimatet, energieffektivisering av kulturhistorisk bebyggelse samt bevarande av arkitektoniska och kulturhistoriska värden vid renovering och ombyggnad. Hon har lång erfarenhet både som forskare och som yrkespraktiserande arkitekt. Kristina har god kontakt med flera universitet/högskolor i Sverige genom arkitektexamen från Chalmers, doktorsexamen från KTH, samt genom att tidigare ha arbetat på Fysisk planering vid Blekinge Tekniska Högskola och Landskapsarkitektur vid SLU-Ultuna. Kristina var president i European Association of European Schools of Planning (AESOP) under åren 2010-2012 och är svensk representant i ledningsgruppen för det nordiska nätverket för planeringsforskning PLANNORD. 

Publikationer

Rapport

Attraktiva livsmiljöer i norr (2022)

Nilsson. K, Segerstedt. E, Sjöholm. J, Wikberg Nilsson. Å
Konferensbidrag

Mapping subsurface qualities for planning purposes (2021)

a pilot study
Norrman. J, Ericsson. L, Nilsson. K, Volchko. Y, Sjöholm. J, Markstedt. A, et al.
Ingår i: 17th World Conference ACUUS 2020 February 3-4 2021, (Helsinki, Finland) Virtual Conference, Institute of Physics (IOP), 2021, 012011
Artikel i tidskrift

Co-Creative Place Innovation in an Arctic Town (2020)

Lindberg. M, Wikberg-Nilsson. Å, Segerstedt. E, Hidman. E, Nilsson. K, Karlberg. H, et al.
Journal of Place Management and Development, Vol. 13, nr. 4, s. 447-463
Rapport

Nya dimensioner i svensk planering (2020)

En utredning om undermarksplanering och geosystemtjänster
Nilsson. K, Norrman. J, Ericsson. L, Markstedt. A, Volchko. Y, Sjöholm. J