Hoppa till innehållet
Kristina Söderholm
Kristina Söderholm

Kristina Söderholm

Professor
Luleå tekniska universitet
Historia
Samhällsvetenskap
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Kristina.Soderholm@ltu.se
0920-491541
A311 Luleå

Kristinas forskning

I sin forskning fokuserar Kristina på den svenska basindustrins (företrädesvis pappers och massa-, stål-, och gruvindustrins) miljöanpassning och energieffektivisering under 1900- och det tidiga 2000-talet.

Kristina intresserar sig också för drivkrafter och organisering (på såväl lokal som nationell nivå) bakom framväxten av infrastrukturella system som vatten/avlopp och fjärrvärme.

Kristina forskar ofta i nära samarbete med statsvetare, rättsvetare och nationalekonomer där det blir relevant att försöka formulera policylärdomar relaterat till miljö, hållbarhet och klimat-problematiken utifrån den historiska forskningen.
 

Publikationer

Artikel i tidskrift

Flexible and Resource-Recovery Sanitation Solutions: What Hindered Their Implementation? A 40-Year Swedish Perspective (2022)

Söderholm. K, Vidal. B, Hedström. A, Herrmann. I
The Journal of urban technology
Artikel i tidskrift

The political economy of industrial pollution control (2022)

environmental regulation in Swedish industry for five decades
Söderholm. P, Bergquist. A, Pettersson. M, Söderholm. K
Journal of Environmental Planning and Management, Vol. 65, nr. 6, s. 1056-1087
Artikel i tidskrift

Towards a Broader Understanding of the Emergence of Iron Technology in Prehistoric Arctic Fennoscandia (2022)

Bennerhag. C, Hagström Yamamoto. S, Söderholm. K
Cambridge Archaeological Journal
Artikel i tidskrift

Hunter-gatherer metallurgy in the Early Iron Age of Northern Fennoscandia (2021)

Bennerhag. C, Grandin. L, Hjärtner-Holdar. E, Stilborg. O, Söderholm. K
Antiquity, Vol. 95, nr. 384, s. 1511-1526