Kristina Söderholm
Kristina Söderholm

Kristina Söderholm

Professor
Luleå tekniska universitet
Historia
Samhällsvetenskap
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Kristina.Soderholm@ltu.se
0920-491541
A306 Luleå

Publikationer

Artikel i tidskrift

Managing the 1970s energy crises in a state-owned mining company (2018)

strategies pursued by the Swedish iron ore producer LKAB
Söderholm. K, Larsson. L, Söderholm. P
Mineral Economics, ISSN: 2191-2203, Vol. 31, nr. 1-2, s. 179-190
Artikel i tidskrift

Pioneering industry/municipal district heating collaboration in Sweden in the 1970s (2018)

Söderholm. K
Energy Policy, ISSN: 0301-4215, Vol. 112, s. 328-333
Artikel i tidskrift

Bildandet av Örebro Pappersbruksarbetarefackförening (2017)

Söderholm. K
Nordisk pappershistorisk tidskrift, ISSN: 1101-2056, Vol. 1, s. 8-9