Hoppa till innehållet
Kristina Söderholm
Kristina Söderholm

Kristina Söderholm

Professor
Luleå tekniska universitet
Historia
Samhällsvetenskap
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Kristina.Soderholm@ltu.se
0920-491541
A311 Luleå

Kristinas forskning

I sin forskning fokuserar Kristina på den svenska basindustrins (företrädesvis pappers och massa-, stål-, och gruvindustrins) miljöanpassning och energieffektivisering under 1900- och det tidiga 2000-talet.

Kristina intresserar sig också för drivkrafter och organisering (på såväl lokal som nationell nivå) bakom framväxten av infrastrukturella system som vatten/avlopp och fjärrvärme.

Kristina forskar ofta i nära samarbete med statsvetare, rättsvetare och nationalekonomer där det blir relevant att försöka formulera policylärdomar relaterat till miljö, hållbarhet och klimat-problematiken utifrån den historiska forskningen.
 

Publikationer

Artikel i tidskrift

Hunter-gatherer metallurgy in the Early Iron Age of Northern Fennoscandia (2021)

Bennerhag. C, Grandin. L, Hjärtner-Holdar. E, Stilborg. O, Söderholm. K
Antiquity
Artikel i tidskrift

The political economy of industrial pollution control (2021)

environmental regulation in Swedish industry for five decades
Söderholm. P, Bergquist. A, Pettersson. M, Söderholm. K
Journal of Environmental Planning and Management
Artikel i tidskrift

Environmental Regulation in the Pulp and Paper Industry (2019)

Impacts and Challenges
Söderholm. P, Bergquist. A, Söderholm. K
Current Forestry Reports, Vol. 5, s. 185-198
Kapitel i bok, del av antologi

Miljöprövningens roll för industrins utsläppsreduktion (2019)

erfarenheter från svenska pappers- och massabruk, 1981–2013
Söderholm. K, Söderholm. P, Gustafsson. S, Sundin. T
Ingår i: Miljörätten och den förhandlingsovilliga naturen