Kristina Sejsing
Kristina Sejsing

Kristina Sejsing

Serviceassistent
Luleå tekniska universitet
Lokalservice Närservice
Verksamhetsstöd, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Kristina.Sejsing@ltu.se
0920-493347
E1013 Luleå

 

 

Jag arbetar som serviceassistent för Lokalservice som ingår i verksamhetsområdet Inre och yttre miljö och även som tentamensadministratör under tentaperioder.  Lokalservice ansvarar för att ge service och support till medarbetare och studenter. Vårt uppdrag är att skapa en bra inre arbetsmiljö och en bra studiemiljö.

Lokalservice består av ett antal olika kompetensgrupper och vi erbjuder tjänster såsom lokalvård med extra tjänster, fikaservice, konferensservice i Wiberggården, logistik och utrustning, post och gods och AV-support i våra lärosalar, hörsalar och aula Aurora samt tentamen. Mina huvudsakliga arbetsuppgifter är lokalvård och tentamensadministration men har även tidvis ansvar för SBN:s fikarum.

Lokalservice är indelad i två team där Maria Teresa Viegas Ferraz och Sara Stark är teamledare. Jag tillhör Saras team.