Anna Krook-Riekkola
Anna Krook-Riekkola

Anna Krook-Riekkola

Biträdande universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Energiteknik
Energivetenskap
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
anna.krook-riekkola@ltu.se
0920-492552
E157 Luleå

Energisystemanalys - Använder och utvecklar energisystemmodeller såsom TIMES-Sweden