Anna Krook-Riekkola
Anna Krook-Riekkola

Anna Krook-Riekkola

Biträdande universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Energiteknik
Energivetenskap
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
anna.krook-riekkola@ltu.se
0920-492552
E157 Luleå

Energisystemanalys - Använder och utvecklar energisystemmodeller såsom TIMES-Sweden

Publikationer

Artikel i tidskrift

A bottom-up study of biomass and electricity use in a fossil free Swedish industry (2019)

Sandberg. E, Toffolo. A, Krook-Riekkola. A
Energy, Vol. 167, s. 1019-1030
Artikel i tidskrift

Sustainable and Resource Efficient Cities platform (2019)

SureCity holistic simulation and optimization for smart cities
Pardo-García. N, Simoes. S, Dias. L, Sandgren. A, Suna. D, Krook-Riekkola. A
Journal of Cleaner Production, Vol. 215, s. 701-711
Artikel i tidskrift

How are cities planning to respond to climate change? (2018)

Assessment of local climate plans from 885 cities in the EU-28
Reckien. D, Krook-Riekkola. A, Dawson. R
Journal of Cleaner Production, Vol. 191, s. 207-219
Kapitel i bok, del av antologi

Net-Zero CO2-Emission Pathways for Sweden by Cost-Efficient Use of Forestry Residues (2018)

Krook-Riekkola. A, Sandberg. E
Ingår i: Limiting Global Warming to Well Below 2 °C