Hoppa till innehållet
Lale Andreas
Lale Andreas

Lale Andreas

Biträdande professor, Utbildningsledare forskarutbildningen
Luleå tekniska universitet
Avfallsteknik
Geovetenskap och miljöteknik
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
lale.andreas@ltu.se
0920-492262
T2330 (T-paviljong) Luleå

Publikationer

Artikel i tidskrift

A comparison of small scale pilot-scale and large-scale tests for predicting leaching behaviour of landfilled wastes (2003)

Kylefors. K, Andreas. L, Lagerkvist. A
Waste Management, Vol. 23, nr. 1, s. 45-59
Konferensbidrag

Accelerated carbonation of ashes and steel slags in a landfill cover construction (2008)

Diener. S, Andreas. L, Herrmann. I, Ecke. H, Lagerkvist. A
Ingår i: Proceedings of Second International Conference on Accelerated Carbonation for Environmental and Materials Engineering, s. 389-400, University of Rome "La Sapienza", 2008
Artikel i tidskrift

Accelerated carbonation of steel slags in a landfill cover construction (2010)

Diener. S, Andreas. L, Herrmann. I, Ecke. H, Lagerkvist. A
Waste Management, Vol. 30, nr. 1, s. 132-139
Konferensbidrag

Ageing of ashes in a landfill top cover (2011)

Brännvall. E, Andreas. L, Sjöblom. R, Travar. I, Kumpiene. J, Lagerkvist. A
Ingår i: SARDINIA 2011, Thirteenth International Waste Management and Landfill Symposium, S. Margherita di Pula, Cagliari, Italy; 3 - 7 October 2011, CISA Publisher, Italy, 2011
Konferensbidrag

Aktivitet: Seminarium om användning av slam och aska som tätskikt på deponi (2005)

Andreas. L
Paper presented at : Seminarium om användning av slam och aska som tätskikt på deponi : 05/04/2005 - 05/04/2005