Lars-Olof Dahlström
Lars-Olof Dahlström

Lars-Olof Dahlström

Adjungerad professor
Luleå tekniska universitet
Geoteknologi
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
lars-olof.dahlstrom@ltu.se
031-7715000
Luleå

Publikationer

Artikel i tidskrift

Rock mass behavior under hydropower embankment dams (2012)

a two-dimensional numerical study
Bondarchuk. A, Ask. M, Dahlström. L, Nordlund. E
Rock Mechanics and Rock Engineering, Vol. 45, nr. 5, s. 819-835
Konferensbidrag

Hydromechanical numerical analysis of rock mass behavior under a Swedish embankment hydropower dam (2009)

Bondarchuk. A, Ask. M, Dahlström. L, Nordlund. E, Knutsson. S
Ingår i: Long Term Behaviour of Dams, Proceedings of the 2nd International Conference, 12th-13th October 2009, Graz, Austria, s. 113-118, Verl. der Techn. Univ. Graz, 2009
Konferensbidrag

Numerical analysis of rock mass behavior under hydropower embankment dams (2009)

Bondarchuk. A, Ask. M, Dahlström. L, Nordlund. E
Ingår i: Föredrag vid Bergmekanikdag i Stockholm 9 mars 2009, s. 149-158, Stiftelsen bergteknisk forskning - Befo, 2009
Konferensbidrag

Temperaturflöden i järnvägstunnlar och konsekvenser för drift och underhåll (2008)

Andrén. A, Dahlström. L
Ingår i: Bergmekanikdag, föredrag vid Bergmekanikdag i Stockholm 10 mars 2008, Stiftelsen bergteknisk forskning - Befo, 2008