Lars Elenius
Lars Elenius

Lars Elenius

Professor
Luleå tekniska universitet
Historia
Samhällsvetenskap
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Lars.Elenius@ltu.se
0920-491259
A309 Luleå