Lars Westerlund
Lars Westerlund

Lars Westerlund

Professor
Luleå tekniska universitet
Energiteknik
Energivetenskap
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Lars.Westerlund@ltu.se
0920-491223
E140 Luleå

Allmänt

Född föregående århundrade med två barn, Jessica och Fredrik.

Disputerade 1995 inom området absorptionsteknik. Universtietslektor vid LTU 1996.

Forskning

Simulering inom svartlutsförgasning

Energieffektiv partikelavskiljning för närvärmepannor

Undervisning

F0032T "Termodynamik och värmetransport"

F0034T "Värme- och ventilationsteknik"

F7019T "System och komponentsimulering"

Intressen

Fiske

Publikationer

Artikel i tidskrift

Impacts on rural wastewater systems in subarctic regions due to changes in inputs from households (2018)

Mattsson. J, Hedström. A, Westerlund. L, Dahl. J, Ashley. R, Viklander. M
Journal of cold regions engineering, Vol. 32, nr. 1
Artikel i tidskrift

Investigation of thermal indoor climate for a passive house in a sub-Arctic region using computational fluid dynamics (2018)

Risberg. D, Risberg. M, Westerlund. L
Indoor + Built Environment
Artikel i tidskrift

The impact of snow and soil freezing for commonly used foundation types in a subarctic climate (2018)

Risberg. D, Risberg. M, Westerlund. L
Energy and Buildings, Vol. 173, s. 268-280
Artikel i tidskrift

Computational fluid dynamics simulation of indoor climate in low energy buildings computational set up (2017)

Risberg. D, Westerlund. L, Hellström. J
Thermal Science, Vol. 21, nr. 5, s. 1985-1998
Artikel i tidskrift

CFD modelling of radiators in buildings with user defined wall functions (2016)

Risberg. D, Risberg. M, Westerlund. L
Applied Thermal Engineering, Vol. 64, s. 266-273