Hoppa till innehållet
$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)
$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)

 

Allmänt

Född föregående århundrade med två barn, Jessica och Fredrik.

Disputerade 1995 inom området absorptionsteknik. Universtietslektor vid LTU 1996.

Forskning

Simulering inom svartlutsförgasning

Energieffektiv partikelavskiljning för närvärmepannor

Undervisning

F0032T "Termodynamik och värmetransport"

F0034T "Värme- och ventilationsteknik"

F7019T "System och komponentsimulering"

Intressen

Fiske