Lea Rastas Amofah
Lea Rastas Amofah

Lea Rastas Amofah

Utbildning

Civilingenjör i Samhällsbyggnadsteknik
2003, Luleå tekniska universitet

Technologie Licentiat i VA-teknik
2007, Luleå tekniska universitet   

Civilingenjör i Miljöteknik
2007, Uleåborgs universitet

Forskningsinriktning

Bedömning om jordtvätt är en lämplig behandlingsmetod för CCA-förorenad jord. Att hitta en lämplig kemikalietillsats för att höja metodens effektivitet samt att hitta en effektiv metod att behandla As förorenad tvättvätska.

Jordtvätt
Förorenad jord
Arsenik
CCA
Kemisk ekstraktion

Projekt

Hobbyer

Utomhusaktiviteter