Lars-Erik Lindgren
Lars-Erik Lindgren

Lars-Erik Lindgren

Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
Materialmekanik
Material- och solidmekanik
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Lars-Erik.Lindgren@ltu.se
0920-491306
E160 Luleå

Forskning

Simulering av kedjor av tillverkningsprocesser. Utveckling av fysikaliskt baserade materialmodeller som kopplas till modeller av mikrostrukturens utveckling.

Undervisning

Finita element metoden, grundkurs för linjära, statiska och dynamiska problem inom värmeledning och deformationsanalys.
Finita element metoden, fortsättningskurs som utvidgar grundkursen till icke-linjära problem. Den är begränsad till simulering av formning. Det finns tilläggsdelar för svetsning, skärande bearbetning och pulverkompaktering. Fokus är på att lära sig modellera dessa och mindre på de teoretiska grunderna.
Finita element metoden för olinjär värmeledning. Självstudiekurs som behandlar teorin och finita element formuleringen av olinär värmeledning.
Finita element metoden för olinjära deformationer. Grundläggande teori och finita element formulering för elasto-plastiska problem med stora deformationer och töjningar.
Viktade residual metoder (del i kursen Multifysik, modellering och beräkning). Grundläggande teori för finita element formulering av partiella differentialekvationer.
Materialmekanik. Plasticitet och kryp. Den är en mötesplats för materialkunskap och kontinuumsmekanik. De underliggande mekanismerna bakom plasticitet och kryp behandlas tillsammans med konstitutiva modeller.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Elastic properties of ferrite and austenite in low alloy steels versus temperature and alloying (2019)

Lindgren. L, Gyhlesten Back. J
Materialia, Vol. 5
Artikel i tidskrift

Heat transfer in cold rolling process of AA8015 alloy (2019)

a case study of 2-D FE simulation of coupled thermo-mechanical modeling
Olaogun. O, Edberg. J, Lindgren. L, Oluwole. O, Akinlabi. E
The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 100, nr. 9-12, s. 2617-2627
Artikel i tidskrift

Influence of prior deformation in austenite on the martensite formation in a low-alloyed carbon steel (2019)

Gyhlesten Back. J, Lindgren. L
Materials Science Forum, Vol. 941, s. 95-99
Artikel i tidskrift

Modeling of thermal stresses in low alloy steels (2019)

Lindgren. L, Edberg. J, Åkerström. P, Zhang. Z
Journal of thermal stresses, Vol. 42, nr. 6, s. 725-743
Artikel i tidskrift

Thermal simulation and phase modeling of bulk metallic glass in the powder bed fusion process (2019)

Lindwall. J, Pacheco. V, Sahlberg. M, Lundbäck. A, Lindgren. L
Additive Manufacturing, Vol. 27, s. 345-352
Artikel i tidskrift

Thermal stresses and computational welding mechanics (2019)

Lindgren. L, Lundbäck. A, Malmelöv. A
Journal of thermal stresses, Vol. 42, nr. 1, s. 107-121
Konferensbidrag

Additive manufacturing and high performance applications (2018)

Lindgren. L, Lundbäck. A
Ingår i: Proceedings Of The 3rd International Conference On Progress In Additive Manufacturing (PRO-AM 2018), s. 214-219, Pro-AM, 2018
Artikel i tidskrift

Approaches in computational welding mechanics applied to additive manufacturing (2018)

Review and outlook
Lindgren. L, Lundbäck. A
Comptes rendus. Mecanique, Vol. 346, nr. 11, s. 1033-1042
Artikel i tidskrift

Efficiency and Accuracy in Thermal Simulation of Powder Bed Fusion of Bulk Metallic Glass (2018)

Lindwall. J, Malmelöv. A, Lundbäck. A, Lindgren. L
JOM, Vol. 70, nr. 8, s. 1598-1603
Artikel i tidskrift

Modelling of induction hardening in low alloy steels (2018)

Fisk. M, Lindgren. L, Datchary. W, Deshmukh. V
Finite elements in analysis and design (Print), Vol. 144, s. 61-75