Lars-Erik Lindgren
Lars-Erik Lindgren

Lars-Erik Lindgren

Professor, Ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
Materialmekanik
Material- och solidmekanik
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Lars-Erik.Lindgren@ltu.se
0920-491306
E160 Luleå

Forskning

Simulering av kedjor av tillverkningsprocesser. Utveckling av fysikaliskt baserade materialmodeller som kopplas till modeller av mikrostrukturens utveckling.

Undervisning

Finita element metoden, grundkurs för linjära, statiska och dynamiska problem inom värmeledning och deformationsanalys.
Finita element metoden, fortsättningskurs som utvidgar grundkursen till icke-linjära problem. Den är begränsad till simulering av formning. Det finns tilläggsdelar för svetsning, skärande bearbetning och pulverkompaktering. Fokus är på att lära sig modellera dessa och mindre på de teoretiska grunderna.
Finita element metoden för olinjär värmeledning. Självstudiekurs som behandlar teorin och finita element formuleringen av olinär värmeledning.
Finita element metoden för olinjära deformationer. Grundläggande teori och finita element formulering för elasto-plastiska problem med stora deformationer och töjningar.
Viktade residual metoder (del i kursen Multifysik, modellering och beräkning). Grundläggande teori för finita element formulering av partiella differentialekvationer.
Materialmekanik. Plasticitet och kryp. Den är en mötesplats för materialkunskap och kontinuumsmekanik. De underliggande mekanismerna bakom plasticitet och kryp behandlas tillsammans med konstitutiva modeller.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Approaches in computational welding mechanics applied to additive manufacturing (2018)

Review and outlook
Lindgren. L, Lundbäck. A
Comptes rendus. Mecanique, ISSN: 1631-0721
Artikel i tidskrift

Efficiency and Accuracy in Thermal Simulation of Powder Bed Fusion of Bulk Metallic Glass (2018)

Lindwall. J, Malmelöv. A, Lundbäck. A, Lindgren. L
JOM, ISSN: 1047-4838, Vol. 70, nr. 8, s. 1598-1603
Artikel i tidskrift

Heat transfer in cold rolling process of AA8015 alloy (2018)

a case study of 2-D FE simulation of coupled thermo-mechanical modeling
Olaogun. O, Edberg. J, Lindgren. L, Oluwole. O, Akinlabi. E
The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, ISSN: 0268-3768
Artikel i tidskrift

Modelling of induction hardening in low alloy steels (2018)

Fisk. M, Lindgren. L, Datchary. W, Deshmukh. V
Finite elements in analysis and design (Print), ISSN: 0168-874X, Vol. 144, s. 61-75
Artikel i tidskrift

A dislocation density based constitutive model for as-cast Al-Si alloys (2017)

Effect of temperature and microstructure
Zamani. M, Dini. H, Svoboda. A, Lindgren. L, Seifeddine. S, Andersson. N, et al.
International Journal of Mechanical Sciences, ISSN: 0020-7403, Vol. 121, s. 164-170
Artikel i tidskrift

Finite Element Analysis of cold pilgering using elastic roll dies (2017)

Azizoğlu. Y, Gärdsback. M, Sjöberg. B, Lindgren. L
Procedia Engineering, ISSN: 1877-7058, Vol. 207, s. 2370-2375
Artikel i tidskrift

Improved and simplified dislocation density based plasticity model for AISI 316 L (2017)

Lindgren. L, Qin. H, Wedberg. D
Mechanics of materials (Print), ISSN: 0167-6636, Vol. 108, s. 68-76
Konferensbidrag

Modelling of stresses, deformations and microstructure evolution during additive manufacturing (2017)

Lundbäck. A, Fisk. M, Lindgren. L
Ingår i: Simulation for Additive Manufacturing 2017, Sinam 2017, s. 48, International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2017
Artikel i tidskrift

Modern Engineered Materials and Technologies for Metal Forming Applications (2017)

Thipprakmas. S, Joun. M, Lindgren. L
Advances in Materials Science and Engineering, ISSN: 1687-8434, Vol. 2017