Lars-Erik Lindgren
Lars-Erik Lindgren

Lars-Erik Lindgren

Professor
Luleå tekniska universitet
Hållfasthetslära
Material- och solidmekanik
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Lars-Erik.Lindgren@ltu.se
0920-491306
E875 Luleå

Forskning

Simulering av kedjor av tillverkningsprocesser. Utveckling av fysikaliskt baserade materialmodeller som kopplas till modeller av mikrostrukturens utveckling.

Undervisning

Finita element metoden, grundkurs för linjära, statiska och dynamiska problem inom värmeledning och deformationsanalys.
Finita element metoden, fortsättningskurs som utvidgar grundkursen till icke-linjära problem. Den är begränsad till simulering av formning. Det finns tilläggsdelar för svetsning, skärande bearbetning och pulverkompaktering. Fokus är på att lära sig modellera dessa och mindre på de teoretiska grunderna.
Finita element metoden för olinjär värmeledning. Självstudiekurs som behandlar teorin och finita element formuleringen av olinär värmeledning.
Finita element metoden för olinjära deformationer. Grundläggande teori och finita element formulering för elasto-plastiska problem med stora deformationer och töjningar.
Viktade residual metoder (del i kursen Multifysik, modellering och beräkning). Grundläggande teori för finita element formulering av partiella differentialekvationer.
Materialmekanik. Plasticitet och kryp. Den är en mötesplats för materialkunskap och kontinuumsmekanik. De underliggande mekanismerna bakom plasticitet och kryp behandlas tillsammans med konstitutiva modeller.

Publikationer

Artikel i tidskrift

A numerical model for simulating the effect of strain rate on eutectic band thickness (2020)

Draxler. J, Åkerström. P, Edberg. J, Lindgren. L, Singh. S, Raza. T, et al.
Welding in the World, Vol. 64, nr. 10, s. 1635-1658
Artikel i tidskrift

Electromagnetic wave-based analysis of laser–particle interactions in directed energy deposition additive manufacturing (2020)

Zhang. Z, Ge. P, Li. T, Lindgren. L, Liu. W, Zhao. G, et al.
Additive Manufacturing, Vol. 34
Artikel i tidskrift

History Reduction by Lumping for Time-Efficient Simulation of Additive Manufacturing (2020)

Malmelöv. A, Lundbäck. A, Lindgren. L
Metals, Vol. 10, nr. 1
Artikel i tidskrift

Elastic properties of ferrite and austenite in low alloy steels versus temperature and alloying (2019)

Lindgren. L, Gyhlesten Back. J
Materialia, Vol. 5
Artikel i tidskrift

Heat transfer in cold rolling process of AA8015 alloy (2019)

a case study of 2-D FE simulation of coupled thermo-mechanical modeling
Olaogun. O, Edberg. J, Lindgren. L, Oluwole. O, Akinlabi. E
The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 100, nr. 9-12, s. 2617-2627
Artikel i tidskrift

Influence of prior deformation in austenite on the martensite formation in a low-alloyed carbon steel (2019)

Gyhlesten Back. J, Lindgren. L
Materials Science Forum, Vol. 941, s. 95-99
Artikel i tidskrift

Modeling and simulation of weld solidification cracking part I (2019)

A pore-based crack criterion
Draxler. J, Edberg. J, Andersson. J, Lindgren. L
Welding in the World, Vol. 63, nr. 5, s. 1489-1502
Artikel i tidskrift

Modeling and simulation of weld solidification cracking part II (2019)

A model for estimation of grain boundary liquid pressure in a columnar dendritic microstructure
Draxler. J, Edberg. J, Andersson. J, Lindgren. L
Welding in the World, Vol. 63, nr. 5, s. 1503-1519
Artikel i tidskrift

Modeling and simulation of weld solidification cracking part III (2019)

Simulation of solidification cracking in Varestraint tests of alloy 718
Draxler. J, Edberg. J, Andersson. J, Lindgren. L
Welding in the World, Vol. 63, nr. 6, s. 1883-1901
Artikel i tidskrift

Modeling of thermal stresses in low alloy steels (2019)

Lindgren. L, Edberg. J, Åkerström. P, Zhang. Z
Journal of thermal stresses, Vol. 42, nr. 6, s. 725-743