Lena Heikka
Lena Heikka

Lena Heikka

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Institutionen för konst, kommunikation och lärande
lena.heikka@ltu.se
M111 Luleå

Publikationer

Konferensbidrag

Mathematics teachers’ communication about educational goals (2017)

A comparison between students’ beliefs, teachers’ descriptions and teaching
Heikka. L
Ingår i: ICT in mathematics education : the future and the realities, proceedings of MADIF 10 : the tenth research seminar of the Swedish society for research in mathematics education, Karlstad, January 26-27, 2016, Svensk förening för matematikdidaktisk forskning (SMDF), 2017
Konferensbidrag

Compulsory School Students’ Experiences of Mathematic Teachers’ Assessment Practice with a Focus on Communication (2014)

Heikka. L
Ingår i: Development of mathematics teaching: Design, Scale, Effects, design, scale, effects : proceedings of MADIF 9 : the ninth Swedish mathematics education research seminar, Umeå, February 4-5, 2014, Svensk förening för matematikdidaktisk forskning (SMDF), 2014