Hoppa till innehållet
$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)
$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)

 

Grundskollärare 1-7 med fördjupning sv/so. Fil. mag. i utbildningsvetenskap 2013. Under tio år var jag verksam som lärare i grundskolans mellanår. Sedan 2010 arbetar jag som universitetsadjunkt vid lärarutbildningen LTU.

Undervisning

Vid lärarutbildningen arbetar jag i huvudsak inom Grundlärarprogrammen, inriktning F-3 och 4-6, med kurser inom svenskämnet, utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) och den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU).  

Forsknings- och utvecklingsprojekt

Tillsammans med kollegor vid institutionerna Konst, kommunikation och lärande och Hälsovetenskap har jag vid två olika perioder varit delaktig i det EU-finansierade forsknings- och utvecklingsprojektet ArctiChildren: Development and Resarch Project of the Psychosocial Well-being of Children and Youth in the Arctic.  Det övergripande målet för projektet är att utveckla nya sätt att arbeta med att stärka barn och ungdomars lärande och hälsa.