Lena Olsson
Lena Olsson

Lena Olsson

Ekonom
Luleå tekniska universitet
VSS TVM Projektekonomer
Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Verksamhetsstöd
lena.m.olsson@ltu.se
0920-492023
E110a Luleå

Projektekonom vid Institutionen för teknikvetenskap och matematik.
Som projektekonom tillhör jag verksamhetsstödet vid LTU. 
Jag sköter självständigt den ekonomiska redovisningen för ämnet Hållfasthetslära och för centrumbildningen CHS i nära samråd med ämnesföreträdare och övriga i verksamheten.

Arbetsuppgifter:

  • Budget och prognos
  • Bokslut och uppföljning
  • Ekonomiska beslutsunderlag
  • Kontakter med finansiärer och andra intressenter