Lars-Göran Söderberg
Lars-Göran Söderberg

Lars-Göran Söderberg

Processledare, Tjänsteutvecklare
Luleå tekniska universitet
IT Ledning och Styrning
Verksamhetsstöd
Lars-Goran.Soderberg@ltu.se
0920-491901
E1107 Luleå

Processledare för Service Design och IT-systemansvarig för Flexibelt lärande samt projektledare