Liang Deng
Liang Deng

Liang Deng

Hållfasthetslära
Material- och solidmekanik
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
liang.deng@ltu.se
E862 Luleå

TOOLWEAR - Modellering av termomekaniska processer för ökad produktivitet och kvalitet

Termo-mekaniska formningsprocesser alltmer används vid tillverkning av komplexa formade ultrahöghållfast stål (UHSS) för struktur- och säkerhetskomponenter i bilar. Dessa processer är komplexa på grund av förändringar i temperaturer på grund av kylningen av verktyg, fasomvandlingar och verktygsstycket tribologiska interaktioner vid förhöjda temperaturer. Det finns ett behov av djupare förståelse och att skapa ny kunskap för att kunna förutsäga verktygsslitage i presshärdningsprocess.

Tidigare forskning vid Luleå tekniska universitet har gjort det möjligt att simulera hela termomekaniska presshärdningsprocess. Några av de uppgifter som ska utföras i projektet är:

1. tribologin studier på verktygsarbetsstycksparen vid förhöjda temperaturer.

2. Utveckling av prediktiva modeller för hög precision simuleringar av verktygsslitage.

3. Validering av verktygsförslitningsmodell.

Nuförtiden, är Al-Si belagda arbetsstycken förhindra används i presshärdningsprocesser, vilket resulterar i svåra profiler i stämpling. Detta adhesiv nötning uppträder oundvikligen i verktyg och minskar tillverkningskapaciteten. En särskild tribologiska testet har utvecklats för att återge kontaktförhållandena för presshärdning i laboratorium. De mätbara vidhäftnings resultat erhålles att utveckla en prediktiv modell för verktygsslitage simulering med hög noggrannhet. En fullskalig presshärdningstestet utför i industriella miljöer används för att validera verktygsförslitningssimulering.

Projektkonsortiet består av Gestamp Hardtech, Volvo Cars, SSAB EMEA, Oerlikon Balzers, Ionbond och Swerea / Mefosas industripartners. Luleå tekniska universitet (sektionerna för hållfasthetslära och maskinelement) är den akademiska partner.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Experimental Evaluation of Galling Under Press Hardening Conditions (2018)

Deng. L, Pelcastre. L, Hardell. J, Prakash. B, Oldenburg. M
Tribology letters, ISSN: 1023-8883, Vol. 66, nr. 3
Artikel i tidskrift

Tribological Behavior of Tool Steel under Press Hardening Conditions Using Simulative Tests (2018)

Mozgovoy. S, Hardell. J, Deng. L, Oldenburg. M, Prakash. B
Journal of tribology, ISSN: 0742-4787, Vol. 140, nr. 1
Konferensbidrag

A Tribological Test under Press Hardening Conditions for Galling Research (2017)

Deng. L, Pelcastre. L, Hardell. J, Prakash. B, Oldenburg. M
Ingår i: 6th International Conference Hot Sheet Metal Forming of High-Performance Steel CHS2, June 4-7 2017, Atlanta, Georgia, USA : proceedings, s. 453-460, Association for Iron & Steel Technology, AIST, 2017
Artikel i tidskrift

Development of a Tribological Test Programme Based on Press Hardening Simulations (2017)

Deng. L, Mozgovoy. S, Hardell. J, Prakash. B, Oldenburg. M
Tribology letters, ISSN: 1023-8883, Vol. 65, nr. 2