Hoppa till innehållet
Lian Lundy
Lian Lundy

Lian Lundy

Gästprofessor
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Lian Lundy's forskning hittills har fokuserat på hållbar dagvattenhantering, transport av urbana föroreningar och metoder för riskbedömning som – i avsaknad av kompletta datauppsättningar -stödjer en transparent och säker integration av tillgänglig och expertgranskad data.  Lian är för närvarande temaledare för dagvattenkvantitet inom DRIZZLE och leder arbetspaketen för recipientpåverkan och intressentengagemang i CEDR PROPER projektet som handlar om förbättrad kvalitet av vägdagvatten. Hon är vice-ordförande i arbetsgruppen för riskbedömning och policy stöd för NORMAN-nätverket och Water Europe arbetsgruppen Urban Water Pollution. Lian ger Europeiska kommissionen vetenskaplig och teknisk rådgivning i frågor som rör minimikrav för återanvändning av vatten för bevattning inom jordbruket och är rådgivare till kollektivtrafikmyndigheten i London för ett projekt som syftar till att utveckla en metodik för att stödja aktörer att identifiera hotspots i trafiken med avsevärd föroreningspåverkan på avrinningen från vägar och gator.

Lian bidrog också till utvecklingen av ISO 24536 riktlinjerna för dagvattenhantering i urbana områden och är medlem i den internationella IWA specialistgruppen för dagvatten.

Forskningsprojekt

Publikationer

Artikel i tidskrift

A study of 101 organic substances in gully pot sediments accumulated over a one-year period in Stockholm, Sweden (2023)

Wei. H, Flanagan. K, Lundy. L, Muthanna. T, Viklander. M
Science of the Total Environment, Vol. 894
Artikel i tidskrift

Accumulation and contamination of gully pot sediments from varied land-use types: metal loads, concentrations and speciation (2023)

Gavrić. S, Flanagan. K, Wei. H, Österlund. H, Lundy. L, Viklander. M
Environmental Science and Pollution Research, Vol. 30, s. 109825-109840
Artikel i tidskrift

Impacts of stormwater pipe materials and pipe repairs on stormwater quality: a review (2023)

Taneez. M, Österlund. H, Lundy. L, Viklander. M
Environmental Science and Pollution Research
Artikel i tidskrift

Influence of seasonal activities and traffic conditions on the accumulation and particle size distribution of gully pot sediments (2023)

Wei. H, Lundy. L, Muthanna. T, Viklander. M
Journal of Environmental Management, Vol. 348