Lisette Edin
Lisette Edin

Lisette Edin

Biträdande förvaltningschef, Chef administrativt verksamhetsstöd
Luleå tekniska universitet
VSS Ledning
Verksamhetsstöd
Lisette.Edin@ltu.se
0920-491591
B278 Luleå

Chef för området verksamhetsnära stöd samt ställföreträdande Chef Verksamhetsstöd

Inom området verksamhetsnära stöd ingår sex administrativa grupper på institutionerna. De administrativa grupperna leda av en administrativ chef.

Vårt uppdrag är att ge stöd och service till ledningen, medarbetare och studenter både på övergripande universitetsnivå och på institutionsnivå.

Administrativ chef vid Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Marie Boström

Administrativ  chef  vid Institutionen för  hälsovetenskap

Karin Berqvist

Administrativ chef  vid institutionen förkonst, kommunikation och lärande

Kerstin Petterson

Administrativ chef vid Institutionen för samhällsbyggnadsteknik

Birgitta Karlberg

Vik Administrativ  chef vid Institutionen för system och rymdteknik

Camilla Lindqvist

Administrativ chef  vid Institutionen för teknikvetensakp och matematik

Mikael Öqvist

 

 

 


 

 Välkommen att kontakta oss!